Pressmeddelande -

IMs fredsmetall i doktorsringar på Malmö universitet

Malmö universitet blir första lärosäte i världen att använda Humanium Metal by IM till doktorsringar. Universitetet markerar på detta sätt sitt internationella samhällsengagemang.
IM gläds åt beslutet och stärks i arbetet för fredliga och inkluderande samhällen.

– Genom att bli det första universitet i världen som tillverkar sina insignier i Humanium Metal visar Malmö universitet att de vill bidra till IMs mål om en mer medmänsklig värld, säger Martin Nihlgård, generalsekreterare på IM, Individuell Människohjälp.

– IM ser hur illegala vapen är ett stort hot mot människors vardag och mot att bygga demokratiska samhällen. Humanium Metal är ett sätt för IM att stärka inte minst unga människors egenmakt och möjligheter att hitta andra försörjningsvägar än våldets.

Metall från insamlade vapen

Humanium Metal är återvunnen metall från insamlade och illegala vapen i El Salvador. IM smälter ner, renar och pulvriserar metallen. I en samverkanskedja mellan civilsamhälle, myndigheter och privat sektor omvandlas alltså vapnen till råvara och förädlas till produkter. Överskottet av försäljningen går tillbaka till de våldsdrabbade samhällena.

IMs ambition är att minska spridningen av illegala vapen och väpnat våld. Satsningen på Humanium Metal ska ses som förebyggande fredsarbete, fattigdomsbekämpning och en satsning på utbildning och hälsa.

– Det ligger helt i linje med Malmö universitets strävan efter ett mer jämlikt, öppet och hållbart samhälle, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet. Vi bedriver samhällsrelevant forskning och vår ambition är att utbilda och rusta våra studenter så att de genom kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft kan bidra till förändring i världen.

Räddar liv

– Humanium Metal och de akademiska insignierna har båda starkt symbolvärde, fortsätter Kerstin Tham. Humanium Metal är inte den dyraste metallen i världen – men kanske den mest värdefulla då syftet är att rädda liv.

Designen av ringarna är framtagen genom en tävling bland Malmö universitets designstudenter. Det är studenten Jens Isaksson som formgett ringen.

– Som det gränsöverskridande och inkluderande universitet vi är och vill vara är det viktigt att vi är nyskapande när det gäller akademiska traditioner och högtider. Därför använder vi nu Humanium Metal.

Kontakt:

Martin Nihlgård, generalsekreterare IM, martin.nihlgard@imsweden.org, tfn: 046-32 99 35

Kerstin Tham, rektor Malmö universitet, kerstin.tham@mau.se, tfn: 040-665 86 67

Läs mer om Humanium Metal by IM: http://humanium-metal.com/

Ämnen

  • Säkerhet

Kategorier

  • bistånd
  • humanium metal by im

Individuell Människohjälp är en svensk biståndsorganisation som bekämpar fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i 15 länder världen över, inklusive Sverige.

Fabriksgatan 2 F, Box 45 221 00 Lund

046-329930

Följ oss gärna på:

facebook

twitter

youtube

flickr

Presskontakt

Amanda Pietersen

Presskontakt Pressekreterare 046-32 99 53

Ola Richardsson

Presskontakt Kommunikations- och påverkanschef 0708-21 77 88

Martin Nihlgård

Presskontakt Generalsekreterare 046-32 99 30

Relaterat innehåll