Gå direkt till innehåll
Dags att nyansera täckningsdebatten? (Debattartikel)

Blogginlägg -

Dags att nyansera täckningsdebatten? (Debattartikel)

I helgen publicerade SvD en debattartikel om mobiltäckningen skriven av Socialdemokraternas it-politiska talesperson Monica Green. Debattartikeln, och andra inlägg på nätet, innehåller enligt mig en en del tekniska missförstånd som det är dags att bena ut innan debatten blir snedvriden. Jag vill understryka att min inpass inte på något sätt handlar om politik, för mig handlar det om att debatten, oavsett partitillhörighet, skall vara saklig.

Sveriges Radio har publicerat ett par inslag under våren där man tillexempel rapporterat om bristande möjligheter att koppla upp trygghetslarm, sträckor med dålig Rakeltäckning vilket försvårar för blåljusmyndigheter samt telefoni som inte fungerar för privatpersoner när nedmontering av det fasta telenäten ersatts med stundtals knackig fast telefoni via mobilnäten. Dessa inslag ger en nyanserad bild, mobilnäten fungerar inte fungerar klanderfritt överallt i landet, en bild som enligt min bedömning stämmer med verkligheten. Inte ens Net1 som är den operatör som täcker mest av Sverige täcker 100% av landet, närmare 5% av ytan saknar täckning. Överallt i Sverige fungerar inte mobilnäten, men de byggs ut löpande.

En som inte vill kännas vid att täckningen är fläckvis bristfällig tycks vara  IT- och energiminister Anna-Karin Hatt, hon anser att mobiltäckningen i Sverige är god och att ”problemen handlar om att vi har överbelastade nät, som kan leda till att samtal bryts och att man kan uppleva att täckningen försämrats” (DN).

Även Monica Greens debattartikel i SvD ger en mindre nyanserad bild av verkligheten "4G kommer att byggas i tätbefolkade områden av marknadsaktörerna, de andra får klara sig utan" skriver Monica i sin artikel. 4G, så som det byggs idag, är indelat i två band, 2 600 MHz och 800 MHz. Den högre frekvensen lämpar sig för urbana mobilnät då räckvidden är kort. Den lägre frekvensen däremot är väl lämpad för mobilt bredband på den svenska landsbygden med bra vågutbredning och utan krav på fri sikt. Detta är något Monica tyvärr missat, ”dessutom skulle 4G innebära en skog av master eftersom det i stort sett måste sättas upp så tät att det går att se en 4G-mast för att ha nytta av den" skriver hon i sin debattartikel. När jag påtalade detta faktum för henne fick jag svaret "jag hör många säga att den i stort sett måste vara synbar", något som alltså inte stämmer.

Täckning inget licenskrav
När 3G auktionerades ut fanns ett täckningskrav vilket inte senare licenser haft, i intervjuer med Sveriges Radio säger Urban Landmark på PTS att operatörerna väsentligt överträffar kraven så därför är det ingen mening med täckningskraven längre. När de låga 4G banden auktionerades ut medföljde dock ett krav med en av licenserna, 300 miljoner skulle avsättas till utbyggnad där man av marknadsmässiga skäl valt att inte bebygga näten. I slutet av 2012 fick 120 hushåll därför mobilt bredband bekostat på detta sätt. I dagsläget sker en snabb 4G utbyggnad där 79% har tillgång till LTE enligt färska siffror från PTS. Under 2012 skedde även störst utveckling av 4G på landsbygden. Monica känner till detta men väljer att bortse från det i sin artikel som dagen efter hon fått kännedom om detta publiceras i SvD, i artikeln menar hon att "4G kommer att byggas i tätbefolkade områden av marknadsaktörerna, de andra får klara sig utan”, stick i stäv med fakta.

Ingen perfekt situation
Även om detta är en glädjande utveckling så är inte alla uppkopplade än, landet är långt och till stor del glesbefolkat. Även om jag är för att alla skall kunna ha bra kommunikationer, kunna leva och verka där man vill, så är vår svenska natur svår att täcka till 100%, landet är långt, stort och det finns berg och träd som täcker mobilsignalen, täckning överallt är dyrt och svårt att lösa. Net1 är ett bra alternativ som kommer nära 100% täckning, men hastigheterna är inte 4G-mässiga och interoperabiliteten med andra mobilnät i länder utanför norden är begränsad, dessutom erbjuds inte mobiltelefoni, utan bara mobil telefoni (man kan ringa från en fast monterad router/gateway som man ansluter telefonen till, det är en mobil lösning men ej portabel).

Min bedömning är att utgångspunkterna för Monicas slutsatser är felaktig i många tekniska avseenden, jag har ifrågasatt vilka tekniska fakta debattartikeln bygger på men ej fått svar. Anna-Karin Hatt verkar å andra sidan helt skylla allt på kapacitetsbrist. Min förhoppning är att den fortsatta debatten om mobilnäten kan baseras på fakta, vi är en ledande nation på det mobila området, låt debatten präglas av sakkunskap inte gissningar, antaganden och rykten.

Fram till år 2020 kommer den digital agendan i EU att förverkligas, 90% av företag och privatpersoner i EU skall erbjudas en uppkoppling om minst 100 Mbit/s. Monica har glädjande nog stora mål för Sverige "det duger inte att som regeringen gör, lämna 10 procent av befolkningen bakom sig i sina mål". Jag gissar därför att mobilt bredband kommer att uppgraderas till en valfråga i nästa valrörelse.

+Ulf Seijmer

Ämnen

Taggar


Företagsfakta Induo AB
Induo vilar på fundamentet av närmare 100 års arbetserfarenhet av kommunikation. Induo, som fritt översatt betyder engagerad, är ett svenskt bolag som erbjuder produkter och tjänster för kommunikation med affärsidén ”Pålitliga kommunikationslösningar i tiden”.

Induo är generalagent för Advantech B+B Smartworx, Cerio, CompleTech, ELA Innovation, Eldes, Encore Networks, Jay Electronique, Lantech, Lantronix, Radwin, Satel, Schmidt Electronics och Teltonika.

Presskontakt

Ulf Seijmer

Ulf Seijmer

Presskontakt CINO Teknik/marknad, presskontakt 08-659 41 05

Relaterat material

Relaterade nyheter