Gå direkt till innehåll
Smartare städer med massiv IoT

Blogginlägg -

Smartare städer med massiv IoT

Massiv IoT innebär en stor mängd anslutningar av IoT-enheter uppkopplade mot omvärlden med en låg kostnad per uppkopplingspunkt. Massiv IoT kommer framförallt att kopplas mot mobilnäten och användas på begränsade bandbredder där enheter skickar och tar emot små mängder av data med ganska stora tidsluckor mellan varje överföring. IoT-enheterna kan placeras i områden med krävande radio- och täckningsförhållanden samtidigt som de i många fall kan drivas på batterier i många, många år. LPWAN är termen som används för den här typen av nätverk.

Tittar vi på mobilnäten är två vanliga typer av nätverk LTE-M och NB-IoT. LTE-M är jämförelsevis mer mobil med högre överföringshastigheter men kräver mer bandbredd samt kostar mer än NB-IoT som har lägre bandbredd.

De två typerna kan köras parallellt med LTE i 4G nätverk och har gjort det sedan 2017. De uppfyller alla 5G krav från ITU och 3GPP för just massiv IoT och kommer därmed att vara en del av framtida 5G-näte. LTE-M är ett tillägg till LTE för att kunna stödja kommunikation mellan maskiner, vilket även inkluderar uppkoppling av enheter med låg komplexitet. Detta samlas i standarden LTE Cat-M. NB-IoT är en självständig teknologi för radioaccess baserat på LTE. Genom att det är en självständig teknologi så har den i Sverige inte fått så stor genomslagskraft.

Förenklat så är LTE Cat M1, LTE-M, den teknik som främst används i Europa medan NB-IoT fått stor genomslagskraft i resten av världen.

IoT och 5G
Det existerar huvudsakligen två typer av Cat-M/NB-IoT modem på marknaden: single-mode NB-IoT modem som passar enheter med extremt låg kostnad samt dual-mode CAT-M1/NB/IoT modem som passar en rad olika användningsområden för enheter med låg kostnad. Dual-mode modemen kombinerar de bästa egenskaperna av de två teknologierna och kan erbjuda god täckning, mobilitet, positionering av enheten och stöd för tal. Vidare har dual-mode modemen möjlighet att byta till NB-IoT access om de skulle vara utanför täckningsområdet för Cat-M1. Både Cat-M1 och NB-IoT kan integreras med 5Gs nya frekvensband så väl som 4G banden vilket säkerställer framtida användning och potential.

Smarta städer
5G med IoT har potentialen att vidareutveckla smarta städer och erbjuda nya applikationer och tjänster som underlättar vardagen och minskar vårt miljöavtryck. Ett exempel är att med sensorer som är uppkopplade visa lediga parkeringar i realtid. Ett annat exempel är att låta AI minska köbildningar och restider genom att finjustera trafiksignaler och trafikflöden. Förutom minskad stopptid vid rödljus bidrar detta även till minskad bränsleförbrukning när bilar tillåts rulla längre utan att stanna.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Ulf Seijmer

Ulf Seijmer

Presskontakt CINO Chief Innovation Officer, presskontakt 08-659 41 05 LinkedIn Privat blogg om trådlöst

Relaterat innehåll

Trådlös kommunikation och industriella ethernetnätverk

Med närmare 100 års samlad erfarenhet av kommunikation och under affärsidén "pålitliga kommunikationslösningar i tiden" levererar Induo produkter och tjänster för kommunikation. Induo AB riktar sig mot proffsanvändare med produkter för överföring av data, larm eller styrsignaler via nätverk eller trådlöst. De huvudsakliga produktgrupperna är radiomodem, 3G/4G router, SMS larm, fjärrstyrning, GSM/3G modem samt switchar och nätverksroutrar.

Induo är generalagent för Satel, Conel/Advantech B+B Smartworx, Maestro Wireless, Cerio, RADWIN, Jay Electronique, Encore Networks, Lantech, Teltonika och Eldes.

Induo AB
Rökerigatan 19
121 62 Johanneshov