Gå direkt till innehåll
Trådlös ethernet för långa avstånd

Blogginlägg -

Trådlös ethernet för långa avstånd

2010 skrev vi en artikelserie om lämpliga trådlösa lösningar för ethernet över långa avstånd. Vi behandlade lösningar för 370, 868 och 2,4 GHz-banden. Nu är det dags för del fyra i denna artikelserie, omfattande frekvensband i spannet 2,4 till 6 GHz.

All radiotrafik fungerar bäst vid helt fri sikt. Att bygga höga master för att uppnå fri sikt mellan två punkter är ofta mycket kostsamt. Dessutom måste man ta hänsyn till fresnelzonen vilket ytterligare medför högre antennmaster. Detta problem ökar ju högre frekvens som används, så för att råda bot på problemet arbetar många tillverkare med att hitta lösningar som ger säkrare kommunikation vid situationer som skymd sikt eller störningar i fresnelzonen.

En av de leverantörer som har lyckats mycket bra är Radwin vars radiolänkar har en teknik för att etablera kontakt även där fri sikt mellan antennerna inte föreligger. Med Radwins radiolänkar når man 3-4 km i områden utan fri sikt, en förutsättning är dock att det finns ytor som signalen kan reflekteras mot på vägen, stadsmiljö är alltså att föredra för att nå långa avstånd.

Radwins länkar kräver inte heller en helt tom Fresnel zon för att fungera. Många mikrovågslänkar kräver fritt utrymme i såväl F1 som F2 och F3. Radwins länkar klarar kommunikation om F2 och F3 är helt skymda, och även upp till 40 % av F1 kan vara skymd utan att kommunikationen slutar fungera.

Radwins länkar sänder med 56 subcarriers parallellt, det innebär att även om en eller flera av dessa förloras kommer data ändå att komma fram.

Wifi?
Vanliga trådlösa nätverk är kompatibla med en eller flera av 802.11 standarderna, de som populärt benämns wifi. Dessa standarder kan användas för utomhuskommunikation men är inte direkt lämpade för den sortens användning. Radwins länkar använder ett proprietärt radioprotokoll och inte ens på 2,4 GHz använder man wifi-kompatibla protokoll. Det finns väldigt många faktorer som skiljer wifi med Radwins protokoll, en av faktorer är latensen i länken. Medan wifi har 30-100 ms har Radwins länkar 3 ms latens. Detta ger en mycket snabbare datakommunikation och bättre realtidsupplevelse.

TDD eller FDD, vad är det?
Du måste veta om din tilltänkta radiolänk använder TDD eller FDD, det har primärt med tillstånden att göra. Radwins radiolänkar kan kommunicera med full duplex på en enda kanal tack vare att man använder TDD, Time Division Duplexing. TDD innebär att man skapar full duplex kommunikation genom att ömsom sända, ömsom ta emot. Trafiken är hårt reglerad i det egna radioprotokollet och i tidsluckor om 1,25 ms ryms både sändning och mottagning med en fast fördelning om 50% sändning och 50% mottagning.

Andra mikrovågslänkar använder FDD, Frequency Division Duplex, som innebär att man sänder på en frekvens och tar emot på en annan. Jämfört med TDD krävs alltså två frekvenser och därmed dubbla tillstånd och ökade kostnader.

Tänkta avstånd?
Hur långt du kan nå med din tänkta länk beror mycket på terrängens beskaffenhet. Genom att simulera förhållandena baserade på koordinater och antennhöjder kan vi berätta vad som är möjligt  att lösa. 

Ämnen

Taggar


Företagsfakta Induo AB
Induo vilar på fundamentet av närmare 100 års arbetserfarenhet av kommunikation. Induo, som fritt översatt betyder engagerad, är ett svenskt bolag som erbjuder produkter och tjänster för kommunikation med affärsidén ”Pålitliga kommunikationslösningar i tiden”.

Induo är generalagent för Advantech B+B Smartworx, Cerio, CompleTech, ELA Innovation, Eldes, Encore Networks, Jay Electronique, Lantech, Lantronix, Radwin, Satel, Schmidt Electronics och Teltonika.

Presskontakt

Ulf Seijmer

Ulf Seijmer

Presskontakt CINO Teknik/marknad, presskontakt 08-659 41 05

Relaterade nyheter