Pressmeddelande -

Hållbar utveckling inom fastighetsbranschen.

Nu händer det intressanta saker inom bygg och fastighetsbranscherna.
Både byggare och fastighetsägare har börjat inse att det finns goda ekonomiska skäl att bygga för en hållbarare utveckling.
Framförallt inom byggverksamheterna har man av tradition varit försiktiga med nymodigheter. Det har skapat en tröghet i utvecklingen men de senaste åren har en mognad avseende nya isoleringsmaterial, tätheten i byggnaderna och att inte ventilera bort tillförd energi i onödan.

Fastighetsägarna har börjat tillsammans med arkitekterna välja bra och hållbara material.
till och med börjar man titta på ”gröna hyresavtal”, avtal med miljöprofil.

Detta är väl några tecken på att debatten om klimatförändringar nått ut till nästan hela världen och att man insett att vi alla måste ta ett ansvar för att finna lösningar som gynnar
allt liv på jorden.
Det får inte bli lösningar som fungerar som ”Kejsarens nya kläder”. Lösningar som man säger att man har men i själva verket är de inte mycket till förbättringar för miljön. Detta förfaringssätt som kallas ”grönmålning” och det är inte till gagn för någon.

De företag som i sin marknadsföring går ut med att de har lösningar som är klimatsmarta och vid en närmare granskning visar det sig att det inte är det förlorar dessutom trovärdigheten.

Det har konstaterats att behovet av energi ökar hela tiden. Delvis beroende på att befolkningen ökar samtidigt och dessutom levnadsstandarden vilket leder till ökade behov.
Vi tror inte idag att energitillgången ökar i samma takt. Däremot ökar priset på energin.
Därför anser jag att det är av yttersta vikt att vi finner lösningar som minskar energiförbrukningen och därmed också reducerar koldioxidutsläppen i vår omgivning.
Att vara energieffektiv i valet av teknik, material och synsätt är av yttersta vikt. Det snabbaste sättet att minska utsläppen är att effektivisera där användningen är.

Indus Sverige AB producerar och hyr ut byggnader för skolor, förskolor och vård mm.
Att hyra tillfälligt är bättre ekonomi än att bygga nytt.
Nyligen sände nyheterna inslag från en skola som tvingas dra ner på lärartätheten på grund av att man inte utnyttjade hela skolan, men kostnaderna för hela skolbyggnaden låg kvar och därför belastades budgeten med fasta kostnader som skolledningen inte kunde göra något åt.
Hade man hyrt vissa delar av skolan i form av moduler kunde man avsluta kontraktet och därmed minska kostnaderna, minska resursslöseriet och behållit duktiga lärare.

Hyr man dessutom lokaler från Indus Sverige AB med extra låg energiförbrukning.
Nästan så låg energiförbrukning som så kallade ”Passivhus” hitintills har.
Under 25kWh/m2 och år för uppvärmning och ventilation.
Lokaler som har extremt god luftkvalité i samtliga rum och lokaler med god akustik som dessutom har bättre stegljudsvärden än de flesta permanenta byggnader. Byggnader som ej släpper in ljud i onödan utifrån så att lektionerna störs.

Vi på Indus har tagit tillvara nya tekniker och material i vår utveckling av nya modultyper.
Dessa saker som jag här beskriver är ingen ”grönmålning” från min sida.
Du förbättrar din ekonomi och reducerar klimatpåverkan och koldioxidutsläppen i vår gemensamma värld. Dessutom kan du skryta om att du är energismart.

Kanske din kommun eller företag kan berätta för andra hur smarta och gröna ni är på riktigt för att ni väljer smarta lösningar som Indus kan leverera till er.

Ämnen

 • Fastigheter, fastighetsförvaltning

Kategorier

 • energismarta huset
 • energismart
 • klimatförändringar
 • baracker
 • energieffektiv
 • energieffektivisering
 • energispar
 • fjärrvärme
 • förskola
 • klimatsmart
 • moduler
 • passivhus
 • paviljonger
 • sisab
 • skola
 • skolforum
 • skolor
 • vattenburen
 • gröna företag
 • gröna fastigheter
 • energismarta hus
 • framtidens förskola
 • framtidens skola
 • framtidens husbyggare
 • energieffektivt byggande
 • låg energiförbrukning
 • nära nollenergihus
 • luftkvalitén
 • arbetsmiljö
 • skolmiljö

Indus hyr ut moduler som löser tillfälliga lokalbehov för företag, kommuner och landsting. För att vara säkra på att våra moduler har en stabil konstruktion och håller hög kvalitet, tillverkar och renoverar vi dem själva, i våra egna hallar.  

Varje modul från Indus ska hålla länge och vara trivsam att vistas i. Därför är vi noga med att se till våra moduler erbjuder en bra inne- och utemiljö med genomtänkta materialval och hög finish.  

Vi har vår egen utvecklingsavdelning, och vi bygger modulerna från grunden i våra egna hallar i Stenungsund. Vi renoverar dem också noggrant mellan hyresperioderna, innan de anpassas för nästa behov. Indus är ett familjeföretag som har hyrt ut moduler sedan 1974. Vi är cirka 70 anställda och finns i Stenungsund, Oslo och Stockholm.  

Kontakter

Anders Jacobsson

Presskontakt Marknad Sälj, hemsida, marknadsföring 0303 390 400