Pressmeddelande -

Industrifonden ny storägare i InDex Pharmaceuticals

Industrifonden investerar 40 miljoner kronor och blir ny delägare i InDex Pharmaceuticals, som utvecklar läkemedlet Kappaproct® för behandling av svårbehandlade inflammatoriska tarmsjukdomar. Samtidigt tas ytterligare 35 miljoner kronor in från befintliga ägare, däribland SEB Venture Capital. Finansieringen ska i huvudsak användas till att genomföra en fas III-studie med Kappaproct med sikte på ett marknadsgodkännande.

InDex Pharmaceuticals (InDex), som har sitt ursprung i forskning vid Karolinska Institutet i Solna, utvecklar läkemedlet Kappaproct för behandling av svåra inflammatoriska tarmsjukdomar, till exempel ulcerös kolit.

I den planerade fas-III studien ska Kappaproct användas på svårt sjuka ulcerös kolit-patienter som fallerat all annan medicinsk behandling och som endast har radikal kirurgi som återstående behandlingsalternativ. Kappaproct används i kombination med traditionell medicinering och gör att den får full effekt igen, vilket innebär att patienten slipper operation.

- InDex löser ett stort medicinskt behov för en väldefinierad patientgrupp, säger Lennart Hansson, affärsområdeschef Life science på Industrifonden. Projektet visar övertygande kliniska data och har också potential för betydligt bredare användningsområden. Det gör att vi ser mycket positivt på bolagets möjligheter att utvecklas.

Kapitaltillskottet ska i huvudsak finansiera det sista utvecklingssteget innan marknadslansering, en så kallad fas III-studie. Lansering på marknaden beräknas därefter ske inom ett par år. Vidare kommer resurser satsas på utökade försäljningsinsatser inom bolagets diagnostikverksamhet. DiBiCol®-testet, som utvecklats av bolagets forskare ihop med kliniska opinionsledare inom magtarmsjukdomar, lanserades i Sverige under 2009.

- Vi är mycket entusiastiska över att få in Industrifonden som ny ägare, säger Svante Rasmuson, vd på InDex. Tillsammans med tidigare ägare får vi nu en stark bas att utgå ifrån för att på egen hand ta vårt första läkemedel hela vägen till en marknadslansering.


För ytterligare information, kontakta
Lennart Hansson, affärsområdeschef Life science Industrifonden, tel 0706 31 00 31
Svante Rasmuson, vd InDex Pharmaceuticals, tel 0708 63 93 31


Industrifonden www.industrifonden.se erbjuder kapital, kompetens och nätverk till svenska tillväxt-företag i de flesta branscher. Industrifonden erbjuder två typer av kapital: utvecklingskapital till små teknikbolag och expansionskapital till mognare bolag som vill växa. Fonden har tillgångar på 3 miljarder kr, varav 1,5 miljarder kr är investerade i ett hundratal bolag inom teknologi, cleantech, life science och industri.

Ämnen

  • Ekonomi, finans