Pressmeddelande -

Industrifonden säljer sitt innehav i Bioinvent

Industrifonden har sålt hela sitt aktieinnehav i Bioinvent International, ett forskningsbolag i Lund som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel. Industrifonden har varit engagerad i bolaget sedan 1997.

Bioinvent, som är noterat på Nasdaq OMX, är Sveriges ledande forskningsbaserade läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. Idag driver bolaget fyra läkemedelsprojekt i klinisk fas inom trombos, cancer och åderförkalkning.

Bolaget har ingått strategiska allianser kring dessa läkemedelskandidater med starka partners såsom Genentech, Roche, ThromboGenics och Human Genome Science. Basen för projekten är en konkurrenskraftig och till väsentliga delar patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel.

Industrifonden, som med 7,3 procent av aktierna var största enskilda ägare i bolaget, har sålt alla sina aktier till svenska och europeiska institutionella investerare.

- Vi har under 13 år deltagit aktivt i att bygga upp Bioinvent från ett litet forskningsbolag till ett internationellt väl positionerat proteinläkemedelsföretag, säger Industrifondens vd Claes de Neergaard. Vi har dessutom verkat för att få till stånd en fortsatt stark ägarstruktur. Bioinvent är en framgångssaga både för Sverige och för Industrifonden. Genom denna lönsamma investering utökas våra resurser för nya investeringar. Detta är vår andra mycket lyckade försäljning på kort tid.

Försäljningen av aktierna har genomförts av Öhman Fondkommission i samarbete med holländska Kempen & Co.

Ytterligare information lämnas av

Maria Montgomerie
informationschef Industrifonden
Tel 08 587 919 28, 070 649 19 28


Industrifonden www.industrifonden.se erbjuder kapital, kompetens och nätverk till svenska tillväxt-företag i de flesta branscher. Industrifonden erbjuder två typer av kapital: utvecklingskapital till små teknikbolag och expansionskapital till mognare bolag som vill växa. Fonden har tillgångar på 2,9 miljarder kr, varav 1,6 miljarder kr är investerade i ett hundratal bolag inom teknologi, cleantech, life science och industri.

Ämnen

  • Ekonomi, finans