Pressmeddelande -

IT i centrum när transporterna exploderar i Europa

Handeln inom Europa och mellan Europa och Asien ökar kraftigt. Enbart i den baltiska regionen beräknas handelsvolymerna stiga med över 50 procent fram till 2020. I den största internationella transportsatsningen någonsin i Östersjöområdet ska EU-projektet East West Transport Corridor II göra den södra Östersjöregionen till en grön och kostnadseffektiv transportkorridor mellan norra Europa och Fjärran östern. En viktig komponent i strategin är en ny typ av informationsnav som utvecklas av Info24 i samarbete med Sweco.

– Ett ökat fokus på den södra Östersjöregionen är en enorm ekonomisk möjlighet för länderna och transportföretagen i regionen, säger Samuel Henningsson, vd NetPort Karlshamn som tillsammans med Region Blekinge ansvarar för projektet. Samtidigt är det en miljömässig utmaning som måste hanteras på ett bra sätt.

Ur ett samhällsperspektiv är detta vårt viktigaste åtagande någonsin, menar Björn Sabel, vd Info24:

– Vårt uppdrag är att etablera en utvecklingsplattform vari transport- och trafik­information kan utbytas via öppna gränssnitt. På så sätt kommer transportföretag, hamnar, forskare och myndigheter kunna effektivisera transporterna, skapa gränsöverskridande tjänster och minska transporternas skadliga inverkan på miljön, säger Björn Sabel.

East West Transport Corridor II skapar något alldeles unikt, menar Jonas Sundberg, professor med inriktning på intelligenta transportsystem vid Blekinge Tekniska Högskolan och strategikonsult på Sweco:

– Projektet består idag av 70 privata aktörer och myndigheter från sju länder med olika kulturer och verksamhetsmässiga incitament. Tillsammans skapar vi inte bara de tekniska utan även de juridiska, affärsmässiga och samarbetsmässiga förutsättningarna för framgång vilket är oerhört spännande!

– Marknaden har insett att det finns ett bättre alternativ att transportera varor från Kina till Europa än via Kap Horn, avslutar Samuel Henningsson, vd NetPort.Karlshamn.

Om den tekniska lösningen
Lösningen bygger på Info24s Informations- och Mediaväxel (IMX) som används för upp­koppling av databaser och fysiska resurser såsom fordon, maskiner och containrar. IMX hanterar årligen cirka 400 miljoner realtids­transaktioner. Ovanpå växeln finns produkten M2M/Content Gateway som består av ett antal öppna gränssnitt för applikations­utveckling och informationsutbyte mellan företag och organisationer. Lösningen tillhandahålls som en så kallad molntjänst.

Om Info24
Info24 är en digital, neutral informationsmäklare med inriktning på insamling och förmedling av affärskritiska realtidsdata. Info24 blev nyligen utvald som strategisk rådgivare i Telias nystartade M2M Partnerprogram för uppkoppling av produkter och resurser online. Info24s innovativa produkter och tjänster möjliggör för företag och organisationer att ge medarbetare enkel tillgång till olika informationskällor såsom externa databaser och uppkopplade fysiska resurser, och att underlätta utveckling och drift av realtidsapplikationer baserade på dessa informationskällor. Bland Info24s kunder märks Eniro, SL och Trafikverket.

Om East West Transport Corridor II
East West Transport Corridor II syftar till att utveckla och arbeta för en effektiv, säker och miljövänlig hantering av de ökande godsmängder som går i öst-västlig riktning i den södra Östersjöregionen. Projektet leds av Region Blekinge och projektbudgeten uppgår till 6 MEUR. Cirka 70 partners från Sverige, Litauen, Tyskland, Ryssland, Italien, Kina och Danmark deltar i projektet som pågår fram till 2012. NetPort.Karlshamn är ansvarig för den delen av projektet där Info24 nu fått uppdraget som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Sweco
Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Swecos tjänster efterfrågas inom ett stort antal marknadssegment, exempelvis tillverkningsindustri, processindustri, miljö, energi, infrastruktur, bygg, fastighet och transport. Bland de offentliga kunderna märks kommuner, statliga verk och myndigheter.

Se www.info24.se för mer information.

Förfrågningar:
Samuel Henningsson, vd NetPort.Karlshamn, +46 454 57 21 22
Björn Sabel, vd Info24, + 46 8 410 18 321

Nyckelord: informationsmäklare, uppkoppling, informationsväxel, realtid, effektivisering, informationsutbyte, miljö, m2m

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • informationsmäklare
  • m2m
  • informationsväxel
  • realtid
  • smart informationsförsörjning
  • miljö

Kontakter

Björn Sabel

Presskontakt CEO +46841018321