Skip to content
Foto: Infobric AB
Foto: Infobric AB

Press release -

Infobric bildar koncern med tjänster för ett hållbart samhällsbyggande

I oktober 2020 lanseras den nya koncernen Infobric Group. Infobric, tillsammans med de förvärvade bolagen TelliQ, Blastmanager och Tempus, bildar en nordisk koncern med målet att accelerera digitaliseringen i bland annat byggbranschen. Gemensamt bidrar bolagen till socialt hållbara och resurseffektiva arbetsplatser genom smarta och användarvänliga SaaS-tjänster. Infobric-koncernen ägs av Summa Equity och omsätter 330 MSEK.

Infobric utvecklar smarta, digitala tjänster som förenklar och effektiviserar vardagen på arbetsplatsen. Flera av de branscher där kunderna befinner sig är mitt i en förändringsfas, där digitala tjänster och uppkopplade produkter kan effektivisera processer och administration, säkra arbetsmiljön och göra det lättare för företagen att följa lagar och regler. Ambitionen är att snabba på digitaliseringen genom att bidra till branschövergripande standarder och driva på en snabb utveckling för ett hållbart samhällsbyggande.

— Vi är mitt i en spännande tillväxtresa där vi utvecklar vår roll som strategisk partner inom smarta digitala tjänster. Det värde vi tillför är i grunden sundare arbetsplatser, där våra kunder får den hjälp de behöver för att minska den administrativa bördan och samtidigt effektivisera processer och säkra arbetsmiljön. Vi gör det möjligt för alla företag, oavsett storlek, att utnyttja de möjligheter digitaliseringen ger, säger Dan Friberg, VD på Infobric Group.

I ett större perspektiv bidrar Infobrics tjänster till en sundare konkurrens genom att bland annat motverka svartarbete. Bara i byggsektorn beräknas att skattefusk kostar staten mångmiljardbelopp varje år. Byggbranschen är också den mest olycksdrabbade, med flest arbetsplatsrelaterade dödsolyckor. Genom digitala lösningar bidrar Infobric till säkerhet, effektivitet och konkurrens på lika villkor i en utsatt bransch. Ett exempel är närvarokontroll, där Infobrics tjänster ger full kontroll på vilka individer och företag som befinner sig på arbetsplatsen utan att kompromissa med tillgängligheten för behöriga personer.

Från och med oktober 2020 går de förvärvade bolagen i koncernen tillsammans med moderbolaget under ett och samma varumärke - Infobric. Det gemensamma erbjudandet av tjänster som bidrar till säkrare, effektivare och i förlängningen mer hållbara arbetsplatser samlas under produktnamnet Ease. Erbjudandet är skalbart, anpassat för både små och stora företag och består bland annat av tjänster för inpassering och access, hantering av fordon, maskiner och verktyg, tidrapportering samt ledningssystem för sprängningsarbete. För att signalera steget till en komplett digital partner för ett hållbart samhällsbyggande har också en ny grafisk identitet, kommunikationskoncept och webbplats tagits fram.


För mer information, kontakta:

Dan Friberg, VD och Koncernchef
+46 707 88 75 44, dan.friberg@infobric.com

Marie Skeppstedt, Presskontakt
+46 707 88 56 15, marie.skeppstedt@infobric.com

Topics

Categories


Om Infobric

Infobric Group är en nordisk digitaliseringspartner för ett hållbart samhällsbyggande.

Vi tillhandahåller en verktygslåda av nyckelfärdiga tjänster som är redo att integreras i våra kunders digitala ekosystem. Vår mission är att skapa socialt hållbara och resurseffektiva arbetsplatser, där de tjänster vi levererar gör jobbet säkrare och enklare för hundratusentals människor varje dag. Samtidigt som vi bidrar till sund konkurrens mellan företag. Infobric ägs av Summa Equity som investerar i lösningar på globala utmaningar inom hållbarhet.

Läs mer på infobric.com

Contacts

Dan Friberg

Dan Friberg

Group CEO

Related content

Infobric Group is a leading provider of software solutions that set new standards for a resource-efficient and sustainable construction industry.

We are on a mission to digitalise the construction industry – with a clear focus on making it more productive, safer, and more sustainable. We offer easy-to-use solutions for complex problems that are ready to be integrated in our customer’s digital ecosystems.

Infobric Group AB
Framgången 1
55318 Jönköping
Sverige