Skip to content
Det samägda bolaget HMSREG AS ska utveckla tjänster som underlättar för seriösa aktörer och bidrar till kampen mot arbetslivskriminalitet och osund konkurrens.
Det samägda bolaget HMSREG AS ska utveckla tjänster som underlättar för seriösa aktörer och bidrar till kampen mot arbetslivskriminalitet och osund konkurrens.

Press release -

Nytt bolag ska bidra till kampen mot osund konkurrens i byggbranschen

Infobric och den norska IT-koncernen Omega gör en gemensam satsning för att utveckla IT-lösningar som bidrar till en hållbar utveckling i den europeiska byggbranschen. Det samägda bolaget HMSREG AS ska utveckla tjänster som underlättar för seriösa aktörer och bidrar till kampen mot arbetslivskriminalitet och osund konkurrens.

Det nyetablerade bolagets syfte är att utveckla IT-lösningar som bidrar till FN:s global hållbarhetsmål, med fokus på att främja en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor. Tillsammans vill Infobric och Omega bidra till bättre förutsättningar för en säker, transparent och ekonomiskt trygg byggbransch på de befintliga marknaderna i Skandinavien samt nya europeiska marknader. Bolaget ska bidra till att underlätta seriositetsarbetet genom aktivt samarbete med kunder, myndigheter, branschorganisationer och andra aktörer.

"Arbetet med att hjälpa våra kunder att skapa en hållbar byggbransch har varit en viktig del av vårt uppdrag från början. Genom att kombinera Omegas erfarenhet i att etablera ett branschgemensamt kontrollsystem i Norge med Infobrics kunskap i att utveckla smarta digitala verktyg i nära samarbete med byggbranschen i Sverige, bygger vi en stark plattform för att bidra till seriositetsarbetet för branschens aktörer, säger Dan Friberg, VD för Infobric.

HMSREG är sedan 2016 ett etablerat IT-system i den norska byggbranschen, och utvecklades av Omega för att stötta branschaktörernas samarbete kring uppföljning av lagkrav, regler och kontraktsvillkor för att förhindra arbetslivskriminalitet och osund konkurrens. På kort tid har HMSREG blivit en standard i den norska byggbranschen och är bland annat ett av Oslo kommuns viktigaste verktyg i kampen mot arbetslivskriminalitet och social dumping. Systemet används även av kunder i Sverige och Danmark.

Infobric är en ledande leverantör av digitala tjänster för bland annat närvarokontroll och behörighetsstyrning på byggarbetsplatsen. Genom Infobrics system får entreprenörer och beställare en unik översikt och kontroll som främjar säkerhet och transparens på deras byggarbetsplats. Infobric har sedan start varit en av de viktigaste leverantörerna av information till HMSREG. Även om Infobric har blivit delägare i HMSREG AS kommer systemet fortfarande att vara öppet för närvarosystem från andra leverantörer.

Genom att bryta loss verksamheten för HMSREG i ett eget bolag som samägs med Infobric vill Omega möjliggöra fortsatt tillväxt och möjlighet till ett utökat samarbete med branschens aktörer.

”För oss betyder detta en stärkt satsning på HMSREG. Vi har haft en fantastisk resa med HMSREG, och nu tror vi att det kan skapas nya synergier och bättre lösningar genom att låta denna verksamhet stå på egna ben och genom en gemensam satsning med Infobric”, säger Svein Tore Haraldseid, VD i Omega PS.


För mer information:

Arne Jon Myskja, VD HMSREG AS
Tel: +47 982 14 722

Dan Friberg, VD Infobric AB
Tel: +46 (0)707 88 75 44

Svein Tore Haraldseid Omega PS AS
Tel +47 982 86 898

Related links

Topics

Categories


Om Infobric
Infobric Group är en nordisk digitaliseringspartner för ett hållbart samhällsbyggande.

Vi tillhandahåller en verktygslåda av nyckelfärdiga tjänster som är redo att integreras i våra kunders digitala ekosystem. Vår mission är att skapa socialt hållbara och resurseffektiva arbetsplatser, där de tjänster vi levererar gör jobbet säkrare och enklare för hundratusentals människor varje dag. Samtidigt som vi bidrar till sund konkurrens mellan företag. Infobric ägs av Summa Equity som investerar i lösningar på globala utmaningar inom hållbarhet.

Läs mer på infobric.com

Om HMSREG
HMSREG är ett informationssystem som hjälper byggherrar och entreprenörer att arbeta tillsammans för en säker byggbransch, genom systematisk kontroll och analys av leverantörerna på byggarbetsplatsen. Genom systemet kan entreprenörer och beställare bland annat få översikt över leverantörskedjan på varje arbetsplats, få tillgång till närvarolista, kontrollera att verksamma har giltiga ID06-kort, bjuda in nya leverantörer och kontrollera att varje leverantör lever upp till gällande seriositetskrav. www.hmsreg.no

Om Omega PS AS
Omega PS levererar projektledningsverktyget Pims till kunder inom olja, gas och energi och har de senaste åren investerat stort i den offentliga marknaden och fått ett starkt fotfäste inom bland annat infrastruktur och byggnäringen. Omegas Pims-produkter stöder hela projektprocesser och består av separata moduler inriktade på projektområden som komplettering, dokumentkontroll, kostnadskontroll, risk och HSE. www.omega.no

Contacts

Dan Friberg

Dan Friberg

Group CEO

Related content

Infobric Group is a leading provider of software solutions that set new standards for a resource-efficient and sustainable construction industry.

We are on a mission to digitalise the construction industry – with a clear focus on making it more productive, safer, and more sustainable. We offer easy-to-use solutions for complex problems that are ready to be integrated in our customer’s digital ecosystems.

Infobric Group AB
Framgången 1
55318 Jönköping
Sverige