Pressmeddelande -

Förbättrad filöverföring med FileCentral 2.0

FileCentral uppgraderar sin tjänst för filöverföring med möjligheten att skicka filer större än 2 GB som tidigare varit en begränsning. Syftet är att underlätta för professionella användare inom t.ex. mediaproduktion.

Den webbaserade tjänsten kompletteras med ett program ("FileCentral Desktop") som användaren installerar på sin dator och som ger tillgång till fler funktioner som ökad filstorlek, möjlighet att tillfälligt pausa överföringar och möjlighet att återuppta en avbruten överföring.

"Vår förhoppning är att denna uppgradering i kombination med stödet för överföringshastigheter upp till 1 Gbps, som vi introducerade i december, ska attrahera fler professionella användare till FileCentral" säger Stefan Norlin, VD på Infoflex Connect som står bakom tjänsten.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Webbtjänster

--

FileCentral är en tjänst från Infoflex Connect för att skicka och ta emot stora filer. Tjänsten, som varit i drift sedan 2006 och har över 30.000 användare, vänder sig i första hand till professionella användare inom branscher med behov av att överföra digitalt material, t.ex. produktionsbolag inom ljud och video, fotografer och tryckerier.

Länk: http://www.filecentral.se/

Kontakter

Stefan Norlin

Presskontakt CEO 08-555 768 65