Gå direkt till innehåll
IMD påverkar - Mindre användning av varmvatten än väntat

Pressmeddelande -

IMD påverkar - Mindre användning av varmvatten än väntat

Användningen av tappvarmvatten i Riksbyggens nya flerbostadshus är betydligt lägre än förväntat och långt under Boverkets riktlinjer.

Riksbyggen lät tillsammans med Bebo undersöka tappvarmvattenanvändningen i 29 nybyggda flerbostadshus runt om i landet. Husen ägs av 13 bostadsrättföreningar och har totalt 694 lägenheter.

Lägenheterna har genomgående snålspolande armaturer och Riksbyggen tillämpar individuell mätning och debitering av varmvattnet.

IMD påverkar
Den genomsnittliga användningen var 13 kWh per kvadratmeter A-temp, att jämföra med Boverkets riktlinjer på 22,5 kWh per kvadratmeter A-temp för lägenheter med snålspolande armaturer.

– Vi tror att det påverkar att de boende betalar för sitt varmvatten, däremot kanske det inte alltid är lönsamt med IMD i befintliga hus eftersom installationen kan vara komplex. Men det känns som att Boverkets rekommenderade värden är för höga, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Stor variation
Undersökningen visade också stor variation mellan de olika husen, som bäst 6 kWh per kvadratmeter och som högst 23 kWh per kvadratmeter.

– Vi har än så länge inga förklaringar till varför det skiljer sig mycket men det kan bero på hur många som bor i varje lägenhet. Det har vi inte hunnit undersöka.

– För att styrka analyserna från den här studien vill vi även undersöka äldre flerbostadshus och även hyresrätter, säger Mari Louise Persson.

Text: Hans Hellberg

hans.hellberg@forvaltarforum.se

Källa: www.förvaltarforum.se 

Ämnen


INFOMETRIC

Infometric är helhetsspecialist på IMD (Individuell Mätning & Debitering) samt kompletta mätinsamlingssystem. Vi vill frigöra den fulla energibesparingspotential som skapas av den information vi samlar in från fastigheter, lägenheter och lokaler. Vi vill också bidra till att minska CO2-utsläpp och påverka våra kunders miljömedvetenhet i stort.

Infometric har i över 20 år har haft samarbeten med flera stora och små kunder som t ex Cap Gemini, Bravida, Ellevio, HSB, Riksbyggen m.fl.

Presskontakt

Olle Tjälldin

Olle Tjälldin

Presskontakt VD 08 - 594 775 40