Pressmeddelande -

Informatörsnätverket startar mentorprogram

Intresset för att vara med i Informatörsnätverkets mentorprogram är stort och 15 par mentorer/adepter är redan klara. Den 3 december träffas mentorerna på ett lunchmöte för att ta del av andras erfarenheter av mentorskap.

Det finns fortfarande möjlighet att vara med, så kontakta gärna Malin Kornfeld (malin.kornfeld@ordbild.se , tel. 0705-174005) om du vill bli mentor.

Informatörsnätverket är ett ideellt forum där regionens informatörer lär känna och lär av varandra. Ett sätt att utveckla detta är att organisera ett mentorskap inom nätverket.

Hur mentorskapet utformas beror på mentor och adepten, men räkna med att du behöver sätta av ca 2-3 timmar i månaden. Mentorskapet sker på frivillig basis, dvs. ingen ersättning utgår.

Informatörsnätverkets roll är att arrangera en kort utbildning om mentorskap, förmedla kontakter mellan mentorer och adepter, samt följa upp hur mentorskapet fungerar.

.........................................................................................

Informatörsnätverket i Värmland är ett forum där regionens informatörer lär känna varandra, lär av varandra och deltar i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Informatörsnätverket har närmare 200 medlemmar. För medlemskap - kontakta någon i nätverkets styrgrupp.

Läs mer på www.compare.se/informator

Ämnen

  • Media, kommunikation

Kategorier

  • informatör
  • kommunikatör
  • nätverk
  • värmland
  • mentorprogram

Regioner

  • Värmland