Pressmeddelande -

Påminnelse: Till alla medlemmar i Informatörsnätverket

Vad vill du att Informatörsnätverket i Värmland ska göra för dig? Och vad kan du bidra med i detta nätverk?
   På fredag (23 maj) har styrgruppen för Informatörsnätverket möte då vi bland annat ska diskutera kommande aktiviteter.
   Vi i styrgruppen vill betona att Informatörsnätverket är ett nätverk som bygger på allas medverkan. Därför vill vi nu ha förslag på tema/ämnen/föreläsare för:

1) Nätverksträffar (normalt frukost- eller lunchmöten);
2) Så-Gör-Vi-seminarier (normalt 2-3 timmar);
3) Utbildningar (normalt heldag).

Har du andra idéer och/eller synpunkter på Informatörsnätverket - hör gärna av dig till någon av oss i styrgruppen.
   Skicka dina förslag och idéer senast 22 maj till Sven Carlsson (Compare) mail: sven.carlsson@compare.se 

Informatörsnätverket i Värmland är ett forum för regionens informatörer där vi kan lära känna varandra, lära av varandra samt delta i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Läs mer på www.compare.se/informator

Bästa hälsningar
Styrgruppen för Informatörsnätverket i Värmland

Ämnen

  • Media, kommunikation

Regioner

  • Värmland