Pressmeddelande -

Räddningsverket bjuder in till seminarium om riskkommunikation

Räddningsverket inbjuder medlemmar i Informatörsnätverket till ett kostnadsfritt heldagsseminarium 4 juni i Karlstad om riskkommunikation. Ragnar Löfstedt, professor i riskhantering, föreläser på temat Riskkommunikation ur ett internationellt perspektiv.

I sin föreläsning tar Ragnar Löfstedt bland annat upp en fallstudie om riskkommunikation med fokus på det svenska akrylamidlarmet. Det finns även tid avsatt för en paneldiskussion om hur riskkommunikation kan bedrivas i framtiden.

Ragnar Löfstedt är föreståndare för King's Centre for Risk Management, King's College  i London.

Bakgrund till seminariet
Från den 1 januari 2009 bildas den nya myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) av Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Myndigheten kommer att ansvara för både risk- och olycksförebyggande samt krishantering. Kommunikation kommer att få en central roll för den nya myndighetens verksamheter och det är därför viktigt med ständig kunskapsutveckling på kommunikationsområdet.


Dag: Onsdag den 4 juni
Plats: Kommendören 1, i Karolinen Karlstad
Tid: 10-15:30
Anmälan: Senast fredag den 30 maj
Kontaktperson: Maria Sundström 054-13 50 98, maria.sundstrom@srv.se.
Pris: Kostnadsfritt. Räddningsverket bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika.

Ämnen

  • Kriser, tillbud

Regioner

  • Värmland