Pressmeddelande -

Vem får Värmlands stora informatörspris 2008?

Nu är det dags att lämna in tävlingsbidrag till Värmlands stora informatörspris - Effektiv kommunikation - som vill lyfta fram framgångsrika, välplanerade såväl interna som externa informationsprojekt från Värmland.

Priset delas ut av Informatörsnätverket i Värmland som vill ha tävlingsbidrag senast 31 december 2008.

Priset kommer att delas ut den 10 februari 2009 under Informatörsdagen som arrangeras av Informatörsprogrammets studentförening Inferno vid Karlstads universitet i samarbete med Informatörsnätverket i Värmland.

Initiativtagare till priset är Informatörsnätverket i Värmland. Sponsor för priset är Ord & Bild Brand Relations. Samarbetspartners är Attityd i Karlstad och Karlstads universitet.

Informatörspriset Effektiv kommunikation har som syfte att lyfta fram framgångsrika, välplanerade såväl interna som externa informationsprojekt från Värmland. De kriterier som juryn kommer att titta extra noga på är om kommunikationsarbetet haft dialogen och inte monologen som utgångspunkt. Hur har man tagit hänsyn till mottagarens behov och inte bara sändarens vid planering och genomförande? Vi lägger också stor vikt vid att kommunikationsarbetet har visat resultat och att framförallt ickebetalda kanaler använts.

Det som nomineras kan till exempel vara projekt för att stärka eller förändra organisationens varumärke, förändringsprojekt av olika slag som lyckade fusioner, personalneddragningar som har genomförts på ett kommunikativt genomtänkt sätt, eller extra fokus på de kanaler som främjar dialogen såväl inom som utanför organisationen. Eftersom det är närmaste chefen som är den viktigaste kanalen i den interna kommunikationen för medarbetaren är det viktigt att lyfta fram goda exempel som synliggör det faktumet. Därför kan priset lika väl gå till en kommunikativ ledare (på vilken nivå som helst) som bedriver ett kommunikativt ledarskap.

Juryn består av:
Lena Larsson, Värmlands Folkblad
Anders Thorén, Ord&Bild Brand Relations
Camilla Kullander, Vägverket
Rolf Alsing, Karlstads Universitet
Nina Engdahl, Attityd
Olle Mannberg, Landstinget i Värmland

Juryn väljer vid sitt första möte ut fyra bidrag som nomineras till priset. De nominerade kartläggs sedan av en studentgrupp från Informationsprogrammet på Karlstads universitet under handledning av Attityd i Karlstad. Sedan har juryn det antal möten den själv anser krävas för att utse en vinnare.

Tävlingsbidrag kan lämnas av medlemmar i Informatörsnätverket i Värmland samt allmänheten. Skicka in tävlingsbidrag med uppgifter om vem/vad du vill föreslå och varför. Dina tävlingsbidrag behöver vi senast den 31 december 2008.

Vid inlämning av bidrag, använd nomineringsblanketten nedan. Skicka nomineringsformuläret tillsammans med eventuella bilagor till Sven Carlsson, Compare, Box 264, 651 07 Karlstad märkt med "Effektiv Kommunikation" eller skicka det via e-post till Sven Carlsson (Compare).

Ladda hem Nomineringsblankett för Informatörspriset Effektiv Kommunikation från Informatörsnätverkets hemsida www.compare.se/informator

Tidigare vinnare av informatörspriset Effektiv Kommunikation:
2007: Karlstads universitet
2006: Kvaerner Pulping/Metso Fiber
2005: Sunne kommun
2004: Billerud AB Gruvöns Bruk
2003: Säffle Pastorat

.................................................

Informatörsnätverket i Värmland är ett forum där regionens informatörer lär känna varandra, lär av varandra och deltar i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Informatörsnätverket har närmare 190 medlemmar. För medlemskap - kontakta någon i nätverkets styrgrupp.

Informatörsnätverkets hemsida: www.compare.se/informator

Informatörsnätverkets pressrum på Newsdesk: http://www.newsdesk.se/pressroom/informatorsnatverket

Informatörsnätverkets inofficiella "provrum" på Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=34640240980

Ämnen

  • Media, kommunikation

Kategorier

  • informatör
  • kommunikatör
  • nätverk
  • tävling
  • värmland

Regioner

  • Värmland

Relaterat innehåll