Nyhet -

Miljonanslag för samarbete med Ericsson

Forskaren Johan Tordsson, Umeå universitet, får ett anslag på en miljon kronor för ett samarbete med Ericsson Research kring molnteknik och telekom-system.

Stiftelsen för strategisk forskning utlyser årligen ett anslag inom Strategisk Mobilitet för att forskare ska kunna röra sig mellan universitet och näringsliv. Det ger en forskare, i akademin eller industrin, finansiering för att under en period arbeta ”på andra sidan”. Varje bidrag ligger på ungefär 1 miljon kronor och Johan Tordsson, forskare vid Datavetenskap, Umeå universitet, är en av 15 forskare som får detta stöd inför 2015 och den ende från Umeå universitet.

Johan Tordsson kommer att samarbeta främst med Ericsson Research i Lund under ungefär halva 2015, varav en betydande del av arbetet kommer att ske på plats i Lund.

Projektet handlar om konvergens mellan cloud och telekom-system, med huvudsakligen två trender:

Dagens molnteknik (datacenter såsom de som drivs av Amazon) kan kopplas samman med telekom-system för att leverera bättre tjänster till slutanvändare genom att även inkludera automatisk hantering av nätverk och accesspunkter i en end-2-end-lösning, exempelvis genom att provisionera latenskritiska tjänster närmare slutanvändare.

Omvänt ser vi idag en virtualisering av grundläggande funktioner i telekom-nät, så kallad network function virtualiation (NFV). De telekom-funktioner som traditionellt levererats med specifik hårdvara kommer att kunna provisioneras som mjukvarutjänster.

Här är molnteknik och datacenter en lovande metod för att effektivt kunna leverera dessa virtualiserade telekom-funktioner.

Inom projekttiden är förväntade resultat gemensamma publikationer och patentansökningar. På lång sikt finns en potential för att delar av forskningsresultaten kommer att ingå i Ericsson-produkter.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • infotech umeå

Regioner

  • Umeå

Kontakter

Hanna Dermes

Presskontakt Ansvarig InfoTech Umeå/Head of InfoTech Umeå 0720-65 44 58

Mikael Hansson

Webbredaktör, skribent InfoTech Umeå +46 70 553 06 18