Pressmeddelande -

Rikshemvärnschefen besökte Infra Group Nordic med anledning av ”Uniform på jobbet-dagen”

Infra Group är en teknik- och installationskoncern som vänder sig till både offentlig och privat sektor där både privatpersoner, företag och myndigheter är målgrupper. Deras produkter och installationstjänster finns inom el, tele, data, radio, video, automation och integrerade säkerhetssystem.

Som samarbetspartner till Försvarsmakten har Infra Group Nordic i samtliga verksamheter en önskan om militär bakgrund hos de individer som företaget rekryterar till sin verksamhet då brukarperspektivet är en viktig faktor när företaget anställer ny personal till verksamheten.

I företagets verksamhetsmission finns även skrivet: ”Vi ger även Försvarsmaktsanställda och svenska veteraner en möjlighet att bygga en ny karriär efter att ha fullgjort sin militära tjänst samtidigt som de har kvar ett engagemang inom Försvarsmakten”

- Jag tycker många i vårt samhälle tar både Hemvärnet och övriga Försvarsmakten för givet och tänker inte på vilka insatser de gör för oss övriga medborgare. De hjälper exempelvis till vid skogsbränder, översvämningar och eftersök av försvunna personer.

Jag tycker att det är ett mycket bra initiativ av Hemvärnet att faktiskt lyfta fram sin personal på det här sättet så att vi andra påminns om hur många det faktiskt finns som frivilligt ställer upp för att hjälpa och skydda oss. Bland min personal finns det flera som har ett engagemang i Försvarsmakten på olika sätt. Exempelvis reservofficerare, de som tjänstgör på deltid i Försvarsmakten och de som är med i Hemvärnet.

För oss på Infra Group Nordic är det en självklarhet att tillåta uniform på jobbet idag och vi stöttar och uppmuntrar självklart våra medarbetare i deras engagemang. Jag vill även passa på att skicka ett varmt tack till alla våra veteraner idag med tanke på att det även är veterandagen idag säger VD Andreas Wiman

Under dagen fick rikshemvärnschefen förutom en god inblick i Infra Group Nordics verksamhet också besöka delar av deras verksamhet samt möta deras personal. På Infra Group Nordic jobbar ca femtio medarbetar varav cirka tjugo procent av deras personal som har ett deltidsengagemang där merparten är aktiv inom Hemvärnet.

- Det är glädjande att se företag som Infra Group Nordic uppmuntra sina anställda att fortsätta sitt engagemang inom Försvarsmakten och i synnerhet Hemvärnet, parallellt med sin civila karriär. Att under en dag som ”Uniform på jobbet-dagen” uppmärksamma sin personal som engagerar sig i Hemvärnet är ett viktigt erkännande för denna målgrupp som bidrar till något större som gör skillnad för Sverige. 

De civila kunskaper och kompetenser som våra hemvärnssoldater har med sig in i sitt hemvärnsengagemang är en enorm kraft in i vår verksamhet. Vi tackar Infra Group Nordic för ett givande besök och deras engagemang som är ett tydligt exempel på försvarsvilja säger rikshemvärnschefen Stefan Sandborg.

Om ”Uniform på jobbet dagen”

För första gången någonsin får samtliga hemvärnssoldater möjlighet att under en dag, den 29 maj, bära uniform på jobbet. ”Uniform på jobbet-dagen” syftar till att synliggöra och väcka intresse för Hemvärnet och Försvarsmakten, men även sprida information till arbetsgivare om Hemvärnet. Dagen är vald med anledning av att 29 maj är hemvärnets födelsedag och även Veterandagen. Aktiviteten kommer att uppmärksammas i hela landet.

I dagsläget består Hemvärnet av cirka 21 000 hemvärnssoldater från norr till söder och våra huvuduppgifter är att skydda, bevaka och ytövervaka. Hemvärnet bidrar även till stöd till samhället vid exempel bränder, översvämningar och eftersök. Under 2018 bidrog hemvärnssoldater med 244 000 timmars stöd till samhället, majoriteten under sommarens skogsbränder. Hemvärnet består av 40 bataljoner och finns i hela Sverige.

Lokal och regional media kommer att ges möjlighet att intervjua hemvärnssoldater och arbetsgivare inför och under ”Uniform på jobbet-dagen”.

Beslutet är fattat av rikshemvärnschefen och aktiviteten kommer vara återkommande varje år den 29:e maj.

Ni kan följa ”Uniform på jobbet-dagen” på sociala medier under hashtaggen #uniformpajobbetdagen.

För ytterligare information:

Andreas Wiman, VD Infra Group Nordic

08-121 055 10

andreas.wiman@infragroupnordic.com

Therese Åkerstedt, Chefredaktör Tidningen Hemvärnet

08-788 97 38

red@tidningenhemvarnet.se

Jonas Wannberg

Arbetsgivarrelationer, Försvarsmakten

072-3841787

jonas.wannberg@mil.se

Ämnen

  • Försvarsfrågor

Regioner

  • Sigtuna

Infra Group Nordic erbjuder det mesta inom el, tele, data, automation och kvalificerade produkter och system till våra kunder inom privat och offentlig sektor.

Våra kunder är privatpersoner, företag, statligt ägda bolag och myndigheter såsom Försvarsmakten, FMV.

Läs mer om oss här www.infragroupnordic.com