Pressmeddelande -

För många tekniska utrustningar lever ensamma

Det är 2010. Möjligheterna till kommunikation är större än någonsin. Ändå lever ett stort antal tekniska utrustningar sitt eget liv. Och detta trots att de ofta har en viktig funktion för att vår infrastruktur ska fungera. Självklart borde alla anläggningar kopplas upp och övervakas så att man kan förebygga skador och störningar. Nu är det enklare än någonsin.

Vårt samhälle fylls av mer och mer tekniska utrustningar av alla de slag. Men även grundläggande funktioner i vårt samhälle är idag försedda med teknik som är avgörande för att de skall sköta sin uppgift. Så vad kan hända om de inte kan tala om att något är fel?

Några exempel:

 • Översvämning: Det kommer ett kraftigt skyfall, men säkringarna till pumparna som ska hålla vattnet borta från viadukten har löst ut.
 • Omfattande skador på byggnader: Vid ett servicebesök visar det sig att ett avfuktningsaggregat i en känslig byggnadskonstruktion stått stilla i flera månader. 
 • Energislöseri: En trasig ljusgivare gör att belysningen i ett stort industriområde står på dygnet runt.

Anläggningsägare som Trafikverket, Göteborgs Stad, Malmö Stad och ett antal andra kommuner har därför sedan länge tagit hjälp av en trådlös, webbaserad lösning för övervakning av sina anläggningar. Och de fortsätter att hjälpa sina anläggningar att få ett slut på sina ensamma liv. Flera av Trafikverkets trafiksignaler i Borås kopplades upp alldeles nyligen. Malmö Stad kopplar upp sina pumpanläggningar. Låter det intressant? Då finns det tre frågor som kan hjälpa dig att förenkla vardagen:

 • Har du eller din verksamhet ansvar för någon anläggning som inte befinner sig i er omedelbara närhet?
 • Har denna anläggning en teknisk utrustning som är avgörande för dess funktion?
 • Skulle det vara praktiskt att slippa åka till denna utrustning för att få veta om den fungerar som den ska? 

Om svaret på dessa frågor är JA så ska du definitivt läsa vidare:.

 • Skaffa en GSM-baserad larmsändare och ett abonnemang. Finns många på marknaden och kostar bara ca 3 000 kr.
 • Stoppa i SIM-kortet i larmsändaren, ge den till en elektriker som åker ut och monterar, kopplar in larmutgångar från utrustningen och slår på spänningen.
 • Ring till Infracontrol så registreras enheten och funktionen kontrolleras.

Nu är din anläggning ansluten till en komplett webbaserad övervakningscentral som både du och din driftpersonal har tillgång till. Det enda du behöver för att detta ska vara möjligt är att du har ett avtal och en inloggning till Infracontrol Online - en webbaserad tjänst för övervakning och styrning.

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • övervakning
 • infracontrol online
 • infracontrol
 • byggnadsvård
 • energi
 • pump
 • översikt
 • kommun
 • trafikverket
 • stadsmijö
 • kommunal teknik
 • infrastruktur
 • e-tjänst
 • drift och underhåll
 • m2m
 • machine-to-machine
 • automation

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.

Kontakter

Johan Höglund

Presskontakt VD VD 031 - 333 27 01

Relaterat innehåll