Pressmeddelande -

Nu blir det enklare att parkera i Västerås

Nu får även Västerås ett parkeringsledningssystem! Med räknesystem i parkerings-anläggningarna och elektroniska displayer som byggs in i befintliga skyltar visar man vägen till lediga P-platser. Framkomlighet och miljö förbättras samtidigt som man förenklar vardagen för stadens invånare och besökare.

Undersökningar visar att parkeringsledningssystem minskar både trafikmängd och miljöpåverkan avsevärt. Samtidigt får man full kontroll på parkeringssituationen och kan styra trafiken dit man vill ha den. Västerås Stad är en av de städer som nu satsar på detta smarta sätt att förenkla för invånare och besökare.

- På det här sättet gör vi det enklare att hitta de lediga parkeringar som finns, säger Anneli Asplin, Projektledare på Västerås Stad. Genom att påverka trafikflödet och minska söktrafiken får vi en positiv påverkan på både miljö och framkomlighet.

Hon berättar vidare att man passar på att byta ut vägvisningsskyltarna mot nya, där de elektroniska displayerna är integrerade. Det gör att parkeringsledningsfunktionen blir en naturlig del av vägvisningen och därmed lättare att ta till sig för bilisterna.

Parkeringsledningssystemet bygger på att man räknar antalet in- och utpasserande bilar i parkeringsanläggningarna. Det görs med magnetslingor som är nedfrästa i in- och utfarterna eller genom att information hämtas från befintliga in- och utpasseringssystem. Informationen samlas in av en informationstjänst som heter "Infracontrol Online" som sedan, utifrån inställda parametrar, presenterar antalet lediga platser på de variabla skyltarna. All kommunikation sker via GPRS/3G.

- Eftersom vi redan var anslutna till tjänsten Infracontrol Online behövde vi inte köpa ett nytt separat styr- och övervakningssystem, säger Anneli Asplin. Vi kunde helt enkelt bara komplettera med funktionen för parkeringsledning. Det passar bra in i vår strategi att ha en samlande punkt för alla våra tekniska anläggningar och gör att vi inte får flera olika system att hålla reda på.

Alla funktioner hanteras via intuitiva webbaserade användargränssnitt. Lösningen är skalbar och gör det möjligt att bygga ut, flytta om och effektivisera hela parkeringsledningssystemet på ett enkelt sätt. En hög tillförlitlighet garanteras med funktioner för automatisk övervakning och distribution av driftlarm. 

Skyltar och räknesystem levereras av Focus Neon som har lång erfarenhet av parkerings-ledningssystem och som dessutom har samarbetat med Infracontrol i ett antal liknande projekt.

Leveransen till Västerås är i full gång och systemet planeras att vara på plats och i drift den 1 september. 

Undersökningar visar att parkeringsledningssystem minskar både trafikmängd och miljöpåverkan avsevärt. Samtidigt får man full kontroll på parkeringssituationen och kan styra trafiken dit man vill ha den. Västerås Stad är en av de städer som nu satsar på detta smarta sätt att förenkla för invånare och besökare.

- På det här sättet gör vi det enklare att hitta de lediga parkeringar som finns, säger Anneli Asplin, Projektledare på Västerås Stad. Genom att påverka trafikflödet och minska söktrafiken får vi en positiv påverkan på både miljö och framkomlighet.

Hon berättar vidare att man passar på att byta ut vägvisningsskyltarna mot nya, där de elektroniska displayerna är integrerade. Det gör att parkeringsledningsfunktionen blir en naturlig del av vägvisningen och därmed lättare att ta till sig för bilisterna.

Parkeringsledningssystemet bygger på att man räknar antalet in- och utpasserande bilar i parkeringsanläggningarna. Det görs med magnetslingor som är nedfrästa i in- och utfarterna eller genom att information hämtas från befintliga in- och utpasseringssystem. Informationen samlas in av Infracontrol Online som sedan, utifrån inställda parametrar, presenterar antalet lediga platser på de variabla skyltarna. All kommunikation sker via GPRS/3G.

- Eftersom vi redan var anslutna till Infracontrol Online behövde vi inte köpa ett nytt separat styr- och övervakningssystem, säger Anneli Asplin. Vi kunde helt enkelt bara komplettera med funktionen för parkeringsledning. Det passar bra in i vår strategi att ha en samlande punkt för alla våra tekniska anläggningar och gör att vi inte får flera olika system att hålla reda på.


Alla funktioner hanteras via intuitiva webbaserade användargränssnitt. Lösningen är skalbar och gör det möjligt att bygga ut, flytta om och effektivisera hela parkeringsledningssystemet på ett enkelt sätt. En hög tillförlitlighet garanteras med funktioner för automatisk övervakning och distribution av driftlarm. 

Skyltar och räknesystem levereras av Focus Neon som har lång erfarenhet av parkerings-ledningssystem och som dessutom har samarbetat med Infracontrol i ett antal liknande projekt.

Leveransen till Västerås är i full gång och systemet planeras att vara på plats och i drift den 1 september.

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • parkeringsledning
 • trafikflöde
 • miljö
 • parkeringsplats
 • infracontrol online
 • infracontrol
 • informationstjänst
 • trafik
 • stadsmijö
 • kommunal teknik
 • kommun
 • information
 • parkering
 • m2m
 • machine-to-machine

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.

Kontakter

Simon Höglund

Presskontakt Affärsutvecklare 031 – 333 27 12

Johan Höglund

Presskontakt VD VD 031 - 333 27 01

Relaterat innehåll