Pressmeddelande -

Nya möjligheter att styra gatubelysningen

Nu är hösten här, vi går mot mörkare tider och man är tacksam för att det finns fungerande belysning på gator och torg. Men samtidigt går vi mot ljusare tider, för nu har företaget Infracontrol gjort det ännu enklare för kommuner att ta kontroll och säkra att gatubelysningen fungerar som den ska. Genom att ansluta sina belysningscentraler till den webbaserade tjänsten Infracontrol Online kan driftskostnader och miljöpåverkan minskas på ett enkelt sätt.

Väg- och gatubelysning är en stor energislukare i de flesta kommuner. Så hur kan man garantera trygghet i mörkret för alla medborgare och samtidigt få bästa möjliga utbyte av de kostnader som läggs på detta område?

- Det viktigaste är att ha en effektiv driftövervakning så att eventuella störningar snabbt kan åtgärdas, säger Emil Jadenberg, Affärsutvecklare på Infracontrol. Till vår webbjänst kan alla typer av styrenheter och belysningssystem anslutas och därmed får man full kontroll på ett väldigt enkelt sätt.

Ljusare tider till lägre kostnad

Väg- och gatubelysningen i våra städer och kommuner är kopplad till en stor mängd belysningscentraler, som var och en förser vägsträckor, stadsdelar eller kvarter med ström. Belysningscentralerna styrs vanligtvis av tidur, ljussensorer eller en s.k. astronomisk kalender som anger solens upp- och nedgång. Men eftersom behovet av belysning kan variera från plats till plats vid olika tider händer det att belysningen är tänd i onödan. Därför förses nu många belysningscentraler med styrenheter som gör det möjligt att styra belysnings-centralerna mer individuellt, efter det verkliga behovet. En kommun kan t.ex. spara 100 000-tals kronor om året bara genom att justera tänd- och släcktiderna med någon kvart per dygn. Samtidigt får man tillgång till en tillförlitlig driftövervakning, något som är minst lika viktigt. För vad som är ännu värre än att belysningen är tänd i onödan, är ju att inte lyser alls när det verkligen behövs.

- En effektiv driftövervakning som kombineras med hantering av felanmälningar i samma verktyg gör att man alltid har full kontroll, säger Emil Jadenberg, Affärsutvecklare på Infracontrol. Information om eventuella störningar distribueras direkt till de som arbetar med drift och underhåll så att felen snabbt kan åtgärdas.

Han säger att det måste finnas denna typ av samlande punkt för att man ska kunna upprätthålla en hög kvalitet på driften av anläggningarna och därmed säkerställa att du och jag kan ta oss fram tryggt i mörkret.

Stöd för olika typer av styrenheter

Ett litet bekymmer är dock att det finns ganska många olika styrenheter på marknaden. Och det lär komma fler i framtiden. Men det finns en lösning på det, enligt Per Andersson som är Produktchef för Infracontrol Online:

- Infracontrol Online är en fabrikatsoberoende tjänst för övergripande styrning och övervakning. Till tjänsten kan man ansluta alla typer av styrenheter och belysningssystem och därmed få full kontroll oavsett hur många olika system man har, eller kommer att få i framtiden.

Ett exempel på detta är det nyligen införda stödet för Abelkos styrenheter, GSE-321, som är en generell styrenhet för fjärrstyrning och mätning via GPRS. Styrenheten finns redan installerad i många belysnings-centraler i Sveriges kommuner. Integrationen med Infracontrol Online gör det nu möjligt för fler att dra nytta av de smarta funktionerna i tjänsten, samtidigt som det blir enklare för de som har hand om belysningen.

- Som anläggningsägare ska du inte behöva arbeta med flera olika parallella system för samma grundfunktion, säger Per Andersson. Samma sak gäller för driftpersonalen, som ofta är inhyrda driftentreprenörer. De ska inte behöva sköta belysningen i en och samma kommun med flera olika verktyg.

Viktigast är dock enligt Per Andersson kvalitetssäkringen av gjorda investeringar och upphandlade driftavtal. Han säger att det är mycket svårt att mäta kvaliteten och veta vad man får för de pengar som belysnings-anläggningarna kostar i form av drift och underhåll, om man inte har en samlad bild över både driftinformation och felrapporter från invånarna.

 

Ämnen

 • Konsultverksamhet

Kategorier

 • gatubelysning
 • styrning
 • styrsystem
 • infracontrol
 • infracontrol online
 • m2m
 • belysningsstyrning
 • felanmälan
 • ärendehantering
 • driftövervakning
 • kvalitetssäkring
 • belysning
 • webbaserad tjänst
 • molntjänst
 • smarta städer
 • webbtjänst

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.

Kontakter

Simon Höglund

Presskontakt Affärsutvecklare 031 – 333 27 12

Johan Höglund

Presskontakt VD VD 031 - 333 27 01

Relaterat innehåll