Pressmeddelande -

Nytt modernt överordnat system för Falsterbokanal

Falsterbo kanal moderniseras genom ny styrning och övervakning av bro och sluss, och sedan 15 april styrs dessa från Sjöfartsverkets kanalcentral i Trollhättan. Infracontrol har levererat det överordnade systemet som tillsammans med nya styrsystem och TV-kameror gör det möjligt att manövrera kanalens funktioner på ett enkelt och säkert sätt.

Börje Jarl, som varit projektansvarig på Sjöfartsverket, är nöjd med genomförandet och resultatet:

- Projektet är ett samprojekt med Trafikverket som äger bron över kanalen och har varit ganska omfattande, där genomförande och tester har skett utan att stänga av varken sjö- eller vägtrafik mer än korta perioder. Sting AB, som varit huvudleverantör, har tillsammans med Infracontrol lång erfarenhet av det här, vilket har gjort att kanalen sedan 15 april kunnat manövreras från vår kanalcentral i Trollhättan. Genom att sköta kanalens funktioner därifrån kan en bra service till både sjö- och vägtrafik bibehållas, med befintliga resurser.

Nytt styr- och övervakningssystem

Under våren har ett intensivt arbete pågått med att förse Falsterbokanalen med en moderniserad styrning och övervakning, vilket varit en förutsättning för att manövrering från Kanalcentralen i Trollhättan skulle vara möjlig. Sting AB har varit huvudleverantör och har stått för leverans av nya PLC-system och ett nytt TV-övervakningssystem. Infracontrol har levererat det överordnade systemet där användarfunktionerna för fjärrmanövreringen finns.

- Systemet är baserat på SCADA-systemet iFIX, berättar Ninni Erixal som varit Infracontrols projektledare. Utöver fjärrmanövreringen från Trollhättan finns det en manöverplats i det gamla kontrolltornet vid kanalen. Det har varit ett intensivt projekt, framför allt vad gäller driftsättning och testning som genomförts nattetid. Nu kan man manövrera kanalen på ett säkert och enkelt sätt från kanalcentralen.

Den öppningsbara bron har två klaffar. Innan broklaffarna öppnas varnas trafikanterna först med ljud- och ljussignaler, därefter fälls fyra bommar och kilarna som låser klaffarna frigörs. Under sommarsäsongen öppnas bron vid behov varje timme mellan 06:00 och 22:00, med undantag för 08:00 och 17:00 då biltrafiken är mer intensiv. Slussen är inte en sluss i vanlig mening utan en s.k. långsluss. Den finns för att begränsa vattenströmningen och underlätta för fartyg att passera genom kanalen. Den består av två skärmar som kan höjas och sänkas vid behov.

- Det är väldigt roligt att få delta i den här typen av projekt, säger Johan Höglund, VD på Infracontrol. Vi byggde det första brostyrningssystemet redan 1994 på Göta Älvbron, och sedan dess har vi genomfört ett stort antal projekt. Det har gett oss en unik erfarenhet som vi gärna bidrar med för att förenkla för bropersonalen.

Användarvänlighet är en viktig förutsättning

För att kunna garantera en säker manövrering av kanalens funktioner är det viktigt att man har tillgång till enkla och överskådliga användarfunktioner, säger Börje Jarl:

- Vi tog tillsammans med Infracontrol fram en standard för detta 1996, när manöversystemet för Klaffbron i Trollhättan moderniserades. Det har fungerat mycket bra.

Han säger att användarvänlighet är en absolut förutsättning när antalet objekt som manövreras från Kanalcentralen ökar. Tillsammans med bron och slussen i Falsterbokanalen har man nu 17 objekt i form av broar och slussar som styrs och övervakas därifrån.

Foto: Sjöfartsverket

Ämnen

 • Konsultverksamhet

Kategorier

 • trollhättan
 • falsterbokanal
 • trafikverket
 • sting ab
 • fjärrmanövrering
 • användarfunktioner
 • övervakning
 • styrning
 • styr- och övervakningssystem
 • övervaknignssystem
 • överordnat system
 • system
 • sjöfartsverket
 • infrastruktur
 • infracontrol
 • drift och underhåll
 • its
 • kanal
 • brostyrning
 • sluss
 • styrsystem
 • övervakningssystem
 • öppningsbara broar
 • falsterbo
 • tv-övervakning
 • scada
 • ifix

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.

Kontakter

Johan Höglund

Presskontakt VD VD 031 - 333 27 01

Relaterat innehåll