Pressmeddelande -

Infrahubs investerar för att bygga logistikfastighet i Norrköping åt Postnord TPL på över 70 000 kvm.

Infrahubs AB investerar för att bygga och utveckla logistikfastighet på över 70 000 kvm i Norrköpings kommun åt Postnord TPL till ett bedömt marknadsvärde överstigande 500 mkr.

Infrahubs har förvärvat markområde som uppgår till 170 000 kvadratmeter och syfte är att färdigställa en logistikfastighet om cirka 70 000 kvadratmeter + 20 000 kvm kallager. Fastigheten är fullt uthyrd med Postnord TPL AB som hyresgäst och hyresavtalet löper på 10 år. Postnord TPL uppskattar att detta på sikt kommer skapa ca 200 nya arbetstillfällen.

Kunduppdraget, som kommer att flytta in i den nya logistikfastigheten, är kopplat till Bauhaus butiksförsörjning. Produkter som ska till Bauhaus samtliga butiker i Sverige och Norge kommer att lagras, hanteras och distribueras från lagret. Infrahubs AB kommer att driva projektet och byggstart förväntas under hösten 2020. 

Se bild på det nya lagret för Postnord TPL och Bauhaus här

Infrahubs AB, med de tidigare ägarna av Royal Design har som affärsidé att bygga och utveckla logistikfastigheter som inkluderar automatiserade processer för lagerhantering. 

"Vi ser fram emot att få sätta spaden i backen och bygga en modern, hållbar och ändamålsenlig logistikfastighet åt PostNord TPL och åt Bauhaus", säger Hans Bengtsson, VD på Infrahubs AB.

”Infrahubs är expert på att skapa och bygga framtidens lager redan idag till våra kunder. Vi designar, bygger, äger och förvaltar stora och effektiva logistikanläggningar för morgondagens handel och distribution.” säger Andreas Ekberg, Infrahubs AB

Infrahubs erbjuder ett unikt koncept på logistikmarknaden. Vi bygger inte bara lager, vi erbjuder en helhetslösning, allt från mark, design, byggnation, automatisering, finansiering till själva lagerflytten. Som tidigare grundare till Royal Design har vi mer än 20 års erfarenhet av e-handel och logistik vilket ger en stor trygghet till våra kunder.” säger Hans Bengtsson

Kontaktpersoner:

Andreas Ekberg

Operativ chef, Infrahubs

070-227 76 94

andreas@infrahubs.se

Hans Bengtsson

VD, Infrahubs

0708 20 29 65

hans.bengtsson@infrahubs.se

Bengt Ydebäck

Projektledare, PostNord TPL

070-8211268

bengt.ydeback@tpl.postnord.com

Relaterade länkar

Taggar

  • postnord tpl
  • infrahubs
  • logistikfastighet
  • bauhaus
  • lager
  • logistik

Infrahubs har över 20 års erfarenhet av framgångsrik e-handelsverksamhet och internationell logistik. Infrahubs vet vad som krävs och bygger därför inte bara ett nytt lager åt dig, Infrahubs tar ett helhetsgrepp och om ditt logistikprojekt och inkluderar alla delar från design, automatisering, pallställage, finansiering till konsultation och planering av själva lagerflytten.

Detta skapar en starkt förbättrad lönsamhet, en hög effektivitet, en större kapacitet och en förbättrad kundnöjdhet. Allt för att skapa framtidens lager redan idag åt våra kunder, med hållbarhet i fokus under hela processen.