Pressmeddelande -

APes resursbesparing skapar konkurrenskraft åt industrin

Ingenjörsfirman Allan Persson (APe) erbjuder sina kunder miljötänkande, kvalitet och leveranssäkerhet till en lägre kostnad än de haft tidigare. Kriterierna EQDC, Environment, Quality, Delivery och Cost står ofta i konkurrens till varandra, men är möjliga att uppnå genom arbetsmetodiken APe Toolbox. Detta skapar konkurrenskraft åt APes kunder.

Resursbesparing som alla tjänar på

Ingenjörsfirman Allan Persson är ett teknikföretag som förser industrin med spetskompetens och kvalitetssäkrade produkter inom området gjutgods. Företagets framgång beror på dess arbetsmetodik för produktoptimering, APe Toolbox. Toolboxen förhindrar resursslöseri i form av material, mantimmar och tid eftersom den eliminerar det traditionella trial and error- förfarandet ur gjutgodsproduktionen. På så vis bibehålls en god kvalitet, samtidigt som kostnaderna är lägre, en kombination som oftast är svår att förverkliga. Denna resursbesparing resulterar i att APes kunder får EQDC och leverantörerna tjänar mer pengar.

Erbjuder unik trygghet i inköpen från Kina

APe började samarbeta med kinesiska gjuterier för snart tio år sedan. Expansionen mot Kina blev möjligt tack vare Toolboxen som överbrygger skillnader i kunskapsnivå, affärskultur och språk. Idag har APe ett stort affärsnätverk samt egen personal i landet. Företag som Volvo, Atlas Copco, ABB och Alfa Laval förlitar sig på APes leveranser av tekniskt komplicerade produkter från Kina. Sedan fem år tillbaka levererar APe ca 150000 detaljer per år till sina kunder och har legat på en meriterande PPM-nivå mellan 100 och 1000.

Affärskoncept i tiden

APe har de senaste fyra åren ökat sin omsättning med i snitt 16 % per år. Sjunkande konjunktur medför att industrin ser över sina kostnader, vilket enligt APes marknadsprognos förväntas resultera i fler kunder.

Ingenjörsfirman Allan Persson (APe) grundades 1958 och är ett teknikföretag som med APe Toolbox förser industrin med kvalitetssäkrade produkter och tjänster i en organisation med hög servicenivå och miljömedvetenhet. Huvudkontor och lager finns i Malmö, tre kontor finns i Kina och ett i Tyskland. Företaget är ISO 9001 och 14001-certifierat.

Kontaktperson: Boo Persson, VD

Tel: 040-680 61 60 Fax: 040-680 61 69

Mobil: 070-813 35 87 Email: boo.persson@ape.se

Ämnen

 • Företagsinformation

Kategorier

 • bilindustrin
 • eqdc
 • fordonsindustri
 • gjuteri
 • gjutgods
 • ingenjör
 • kina
 • kvalitetssäkring
 • produktion
 • produktionsteknik
 • resursbesparing
 • segjärn
 • stål
 • aluminium