Pressmeddelande -

Österrikisk smedja investerar i svensk ingenjörsfirmas högteknologiska system för produktionsoptimering

Genast när Ferdinand Bernhofer hörde talas om arbetsmetodiken APe Toolbox, visste han att det var det som länge saknats på hans smedja som har anor ända tillbaka till 1600-talet. Ingenjörsfirman Allan Persson (APe) har utvecklat en metodik för produktionsoptimering som förebygger resursslöseri och ökar intäkterna jämfört med traditionell produktion. I november 2008 åker APe för att påbörja implementeringen APe Toolbox i Ferdinand Bernhofer GmbHs produktion.

Stora fördelar jämfört med traditionell produktion

I traditionell produktion av smide är förfarandet trial and error normen i jakten på en kvalitetssäkrad serieproduktion. Detta är både kostsamt och tidskrävande för såväl leverantör som kund. APe Toolbox är en arbetsmetodik som utgår från tester, simuleringar och dokumentering av en artikels hela tillverkningsprocess redan före produktionsstart. Detta resulterar i kortare tid för produktionsanpassning, kortare ledtider, färre justeringar samt ökad kvalitet, produktivitet och försäljning. Ur miljösynpunkt är Toolboxen bättre utnyttjandegrad av resurser mycket viktig eftersom antalet kassationer minskar.

Arbetsmetodik omvandlas till produkt

I snart tio år har Ingenjörsfirman Allan Persson köpt in artiklar från leverantörer enligt sin arbetsmetodik APe Toolbox till kunder som Volvo, Atlas Copco, ABB och Alfa Laval. Företagets leverantörer finns mestadels i Kina och APe applicerar APe Toolbox på de specifika artiklar som köps in. För första gången efterfrågar en leverantör APe Toolbox för att tillämpa metodiken på hela sin produktion.

Samarbete inleddes genast

Under ett möte i oktober 2008 mellan APe och Ferdinand Bernhofer GmbH, fick VD:n Ferdinand Bernhofer insyn i hur APe Toolbox fungerar. Han insåg genast vilken potential arbetsmetodiken har för resursbesparing och intäktsökning på sitt företag. Redan under samma möte beslöts att APe Toolbox ska tillämpas på Ferdinand Bernhofer GmbH. I november 2008 påbörjar APes VD Boo Persson, kvalitets- och logistikchef Tobias Jönsson samt leverantörsutvecklare Tintin Weng implementeringen APe Toolbox på plats i Österrike.

Ingenjörsfirman Allan Persson (APe) grundades 1958 och är ett teknikföretag som med APe Toolbox förser industrin med kvalitetssäkrade produkter och tjänster i en organisation med hög servicenivå och miljömedvetenhet. Huvudkontor och lager finns i Malmö, tre kontor finns i Kina och ett i Tyskland. Företaget är ISO 9001 och 14001-certifierat.

Kontaktperson: Boo Persson, VD

Tel: 040-680 61 60 Fax: 040-680 61 69

Mobil: 070-813 35 87 Email: boo.persson@ape.se www: www.ape.se

Ämnen

 • Motor

Kategorier

 • kvalitetssäkring
 • gjutgods
 • smide
 • gjuteri
 • smedja
 • simulering
 • resursbesparing
 • produktionsteknik
 • ingenjör
 • bilindustrin
 • fordonsindustri
 • verkstadsindustri
 • stål
 • segjärn
 • aluminium
 • produktion
 • produktion i asien
 • kina
 • eqdc

Regioner

 • Malmö