Gå direkt till innehåll
​Barn och unga i migration 5: Psykisk ohälsa måste förebyggas med permanenta uppehållstillstånd

Pressmeddelande -

​Barn och unga i migration 5: Psykisk ohälsa måste förebyggas med permanenta uppehållstillstånd

Permanenta uppehållstillstånd är en förutsättning för så gott psykiskt hälsotillstånd som möjligt hos flyktingar.

Asylsökande barn och ungdomar är i riskzonen för psykisk ohälsa. Redan innan de lämnar hemlandet kan de ha varit med om traumatiska händelser, som att ha tvingats se på när modern våldtas, att se sin far mördas, att själva ha torterats, att hotats till livet av explosioner och beskjutningar. Under flykten kan andra traumata adderas: separation från familjemedlemmar, åsynen av människor som dör, sexuellt utnyttjande, hunger och törst, livsfara.

Det som dock kan vara allra svårast är asylprocessen med långdragen osäkerhet och väntan. Pendlandet mellan hopp och förtvivlan leder till en kronisk stressituation med koncentrationssvårigheter, sömnproblem och ångest. När hoppet förloras helt kommer man in i ett depressivt tillstånd och en uppgivenhet som hos barn i familj kan leda till apati, hos ensamkommande till självmord.

Idag finns cirka 100 apatiska barn (barn med uppgivenhetssyndrom) i Sverige. Nu vet vi att botemedlet är permanent uppehållstillstånd. På grund av begränsningslagen kan de idag endast få tillfälligt uppehållstillstånd. Ju längre tid de är apatiska, desto mer ökar risken för komplikationer, och desto längre tid tar det för dem att tillfriskna.

Kunskapen om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är låg inte bara på Migrationsverket utan också bland socialsekreterare, skolpersonal, boendepersonal m.fl. Symtomen kan feltolkas. De unga får inte tillgång till tekniker som kan hjälpa dem bemästra sina negativa tankar.

De första självmorden bland ensamkommande ungdomar noterades vintern 2016-2017. Under 2017 ägde minst 12 självmord rum, ett extremt högt antal jämfört med svenska ungdomar. Oräkneliga ungdomar hade självskadebeteende, oro och ångest, sömnrubbningar. De har haft kontakt med skolkurator, skolsköterska och BUP. Enstaka har behövt sluten psykiatrisk vård.

Idag saknas självmordsstatistik för personer utan de fyra sista siffrorna. Ovanstående fall har samlats in via civilsamhället som överlämnat dem till Karolinska Institutet som har använt ganska stora resurser på kartläggningen.

Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 21 300 medlemmar. Vi anser att den tillfälliga begränsningslagen måste bort, och att utvisningar av barn och unga till länder i krig och konflikt måste stoppas.

Barnkonventionen måste omfatta alla barn DN Debatt 18.7.2018

Barnens bästa i skymundan när asylärenden överklagas Linköpings universitet 30.1.2017

Anna har bott hela sitt liv i Sverige - är det verkligen barnets bästa att utvisa henne till en diktatur? Dagens Juridik 6.12.2018

Varför måste tillfälliga lagen bort? Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 30.11.2018

Förteckning över rapporter om asylpolitiken

#barnungaimigration

Media äger rätt att återge texten med angivande av källa. 

Ämnen

Kategorier


Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 21 000 medlemmar 
Föreningen Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga 
Konferensen How safe is Afghanistan?

Kontaktpersoner 
Ingrid Eckerman  ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193
Karin Fridell Anter  karinfa at explicator.se  070 235 52 76 
Ali Zardadi  (ungdomsrepresentant)  alizardadi2 at gmail.com  073 757 92 49

Kontakter

Ingrid Eckerman

Ingrid Eckerman

Presskontakt Grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Owner +46 70 557 31 93 Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Relaterat innehåll

Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Stop deportations to Afghanistan!

År 2016 instiftades en ny asyllag som gällde retroaktivt från 25 november 2015 i syfte att göra så många flyktingar som möjligt utvisningsbara. Detta drabbade de afghanska flyktingarna, varav många var ensamkommande barn och ungdomar, hårt. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! med 26 000 medlemmar är ett nätverk av svenska stödpersoner och afghanska flyktingar.