Pressmeddelande -

Inhouse fimpar: tillsätter ny Generalsekreterare för A Non Smoking Generation

Inhouse AB har fått i uppdrag att hitta och rekrytera den person som ska efterträda Fredrik Söderhielm i rollen som generalsekreterare för A Non Smoking Generation. Inhouse är särskilt glada för det prestigefyllda uppdraget då det ger företaget möjlighet att bidra till att förbättra framtiden och förutsättningarna för ungdomars hälsa.

Inhouse driver sedan 2006 School by School i Indien med målet att förbättra studiemiljön och därmed en bättre framtid för barnen i de skolor som omfattas av projektet. Inhouse ledning bestående av Jens Ölander, Kajsa Tamsen och Aje Stenbeck samt styrelseordförande Henrik Frenkel gör gemensam sak avatt hitta en ny generalsekreterare med utgångspunkt i Inhouse väletablerade nätverk.

- Personen vi söker är en medial och kommunikativ individ, förmodligen med vana att tala med pressen och driva debatt, säger KajsaTamsen, vice vd på Inhouse och huvudansvarig för rekryteringen. - Vi har valt att genomföra det här uppdraget då Inhouse nät verk välmotsvarar de krav och förväntningar som ställs på att rekrytera en generalsekreterare. Detta är en möjlighet att bidra till att förbättra förutsättningarna för många ungdomar i Sverige, och den chansen tar vi mer gärna fortsätter Kajsa.

A Non Smoking Generation är en organisation som verkar för att ungdomar aldrig ska börja använda tobak. De har funnits sedan 1979 och arbetar löpande med att besöka skolor, utbilda politiker och skolpersonal, stötta föräldrar och bilda opinion genom att driva kampanjer och delta i debatter. Inhouse har inlett arbetet med att rekrytera A Non Smoking Generations nya generalsekreterare, en process som väntas vara klar under sommaren 2010.

För mer information kontakta Kajsa Tamsen, vice VD på Inhouse.
08-52 22 33 10
0708-98 68 06
kajsa.tamsen@inhouse.se

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • nytt jobb
  • rekrytering
  • a non smoking generation
  • school by school
  • marknadsföring

Regioner

  • Stockholm

Inhouse arbetar med rekrytering och bemanning inom branscher med högsta krav på medarbetare och samarbetspartners. Vi är specialiserade inom reklam och media, marknad och information samt och ekonomi, finans och affärsstöd. Områden som våra medarbetare själva har lång erfarenhet av, vilket ger oss ingående kunskap om varje uppdragsgivares unika situation och önskemål. Vår framgång bygger på personligt engagemang, ett stort dynamiskt nätverk och moderna arbetsmetoder.