Pressmeddelande -

Splitgrid växer med nytt kapital

Innovativa fintech-bolaget Splitgrid tar in 7,5 mkr för att öka takten i sin marknads- och produktutveckling. Collector bank, Almi Invest och finska Innovestor står för merparten av kapitalet. De nya delägarna tar även en plats i Splitgrids styrelse tillsammans med grundarna.

– Det är första gången vi tar in kapital i den här storleksordningen, säger Göran Eriksson, vd på Splitgrid. Det ger oss möjligheten att öka säljtrycket samtidigt som det öppnar nya dörrar för vår produktutveckling.

Inkubera har stöttat Splitgrid på olika sätt ända sedan starten 2015. Bolaget erbjuder butiker och leverantörer inom handeln en ny säker betallösning. Splitgrids koncept bygger på kommissionshandel och fördelar intäkterna på automatik när en vara sålts i butik. Eftersom stora delar av butikshandeln brottas med likviditetsproblem och osäkra fordringar, utgör Splitgrid ett smörjmedel som gör att fler affärer kan komma till stånd.

Göran Eriksson är mycket nöjd med det nya kapitaltillskottet.
– Genom att få in nytt kapital kan vi nu intensifiera vår marknadsbearbetning i hela Skandinavien. Dessutom har vi flera intressanta förfrågningar från andra länder i Europa som vi nu kan gå vidare med. Vi hoppas också att i samarbete med Collector bank utveckla nya tjänster inom finansiering som gör vårt koncept ännu starkare.

Splitgrid har även, som ett av de första svenska bolagen, blivit licensierade för SEPA – ett nytt betalsystem som underlättar transfereringar inom EU. Även detta ger Splitgrid nya möjligheter.
– Vi får nu göra SEPA-betalningar inom hela EU. Eftersom vi redan idag har flera utländska leverantörer som kunder, kan de nu få betalt direkt i euro utan att vi ska behöva gå omvägen via IBAN eller något annat system. Vår SEPA-licens kommer också att innebära en betydligt smidigare expansion på Europamarknaden, säger Göran.

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Örebro

Inkubera är Örebroregionens företags- och tillväxtinkubator och ägs av Örebro universitet holding. Inkubera erbjuder kvalificerad affärsrådgivning och utvecklingsstöd till innovativa företag med hög tillväxtpotential. www.inkubera.se. Inkubera utgör också en brygga mellan forskningen på Örebro universitet och regionens näringsliv. Inkubera finns på myOffice i Örebro, Örebro universitet, Alfred Nobel Science Park i Karlskoga och Måltidens hus i Grythyttan.

www.inkubera.se

Kontakter

Göran Eriksson

Vd 070-152 82 08