Gå direkt till innehåll

Kontakt

Therese Fanqvist

Therese Fanqvist

Presskontakt Chef kommunikation och marknad 070-328 91 82
Mats Portinson

Mats Portinson

Infrastrukturchef 070-324 50 11
Björn Söderholm

Björn Söderholm

Banchef Inlandsbanan AB 070-396 16 11
Eva Widegren

Eva Widegren

Kvalitetschef Miljö och Säkerhet 073-028 02 74
David Eriksson

David Eriksson

Trafikchef Inlandsbanan AB 070-396 16 09
Björn Nilsson

Björn Nilsson

Vd Destination Inlandsbanan AB
Maria Cederberg

Maria Cederberg

Vd Inlandståg AB 070-559 10 99
John Nilsson

John Nilsson

Marknadskommunikatör 070-670 09 21
Peter Enå

Peter Enå

Utvecklingschef 070-673 69 46

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige