Gå direkt till innehåll
Prisutdelning Guldäpplet 2018
Prisutdelning Guldäpplet 2018

Pressmeddelande -

Innovativa lärare skapar engagerande och motiverande undervisning i samspel med omvärlden

Tre lärare och en rektor belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med nytänkande och digitalisering. Maria Glawe, speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete med att skapa en engagerande och motiverande undervisning i samspel med omvärlden, viket bidrar till elevernas fördjupade kunskaper.

Amelie Wahlström, rektor i Karlstad, mottog samtidigt juryns särskilda pris för att hon, som rektor, visat prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför.

Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola i Skellefteå och Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar, delade på andraplatsen.

Totalt var det drygt hundra engagerade och kompetenta lärare från hela landet som nominerades till lärarpriset Guldäpplet 2018.

– Guldäpplet lyfter fram lärare som med förankring i sina ämnen, systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i diskussion med kollegor. Guldäpplets nominerade och pristagare är en viktig del i skolans digitala kunskapsbygge, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet.

Årets pristagare, samtliga speciallärare, visar i sitt arbete hur skolans digitalisering kan bidra till att ge alla elever, oavsett förutsättningar möjligheter att lyckas.

– Lärarnas betydelse ökar när skolan digitaliseras. Vi lärare är vana att hela tiden utveckla vårt sätt att undervisa. Särskilt speciallärarna är viktiga för att säkra den likvärdiga skolan där alla elever kan nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar. Med digitala verktyg i undervisningen så kan elevers lärande och kunskaper utvecklas, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

– Det är ingen slump att lärare som ofta ställs inför utmaningar väljer digitala arbetssätt och verktyg. Ett specialpedagogiskt perspektiv ser möjligheter och utvecklar ett tillgängligt och likvärdigt lärande, säger Stefan Bonn, rådgivare och representant för Specialpedagogiska skolmyndigheten i Guldäpplets jury.

– Med inspirerande och kreativa lärare som uppmuntrar elever och stöttar kollegor i användningen av digitaliseringens möjligheter kan skolan vara en aktiv del av den digitala utvecklingen, inte bara följa den. Där lärare får vara experter på hur digitala verktyg ska användas i deras undervisning får professionen kontroll över utvecklingen och vi undviker att utomstående krafter definierar skolans behov. Därför är det viktigt att lyfta fram de lärare som driver utvecklingen av undervisningen och inspirerar genom att tänka nytt. Utan dem halkar skolan efter, med dem går skolan i bräschen!, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Årets pristagare

  • Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, för att hon genom innovativa samarbetsprojekt tar in omvärlden i klassrummet och tillsammans med sina elever och kollegor ständigt utvecklar undervisningen där digital teknik används för att skapa en engagerande och motiverande undervisning som bidrar till fördjupade kunskaper.
  • Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola i Skellefteå, för att hon med hjälp av digitala verktyg omsätter läroplanens intentioner i elevgrupper som bjuder på pedagogiska utmaningar, för att nå optimal inlärning och personlig utveckling.
  • Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar, för att han på ett innovativt sätt använder alla vägar inklusive den digitala tekniken för att inom matematiken bygga upp plattformar för att kontinuerligt stötta alla elever i deras kunskapsutveckling.

Juryns särskilda pris till Amelie Wahlström
Vid prisutdelningen mottog Amelie Wahlström, rektor i Karlstad, Guldäpplejuryns särskilda pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.

Amelie Wahlström är en drivande kraft och en ledare som får digitalisering att hända i samspel med hela organisationen. Hon har som rektor arbetat målmedvetet, långsiktigt och tålmodigt med sikte på digitaliseringens möjligheter för elevernas utveckling och stärkta resultat. I kommunens IT-råd uppvisar hon en kombination av nyfikenhet, mod och tillit till kollegor och personal Hon belönas för att hon visar prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför.

Årets pristagare mottog sina guldäpplen vid en ceremoni på Skolforum & Framtidens lärande. Prisutdelare var Mark Levengood, Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, Sara Svanlund, 2:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, och Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet.

Mer information Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple
Pressbilder: www.diu.se/guldapple/pressbilder/pristagare-2018/

Presskontakt
Peter Becker, ordförande i Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och juryn för Guldäpplet
e-post: peter.becker@diu.se, tel: 070-710 44 53

Carina Näslundh, pressansvarig
e-post: carina@diu.se, tel: 070-605 45 15

Kontakt pristagarna
Anna Bergström, Lejonströmsskolans grundsärskola i Skellefteå
e-post: anna.b.bergstrom@skelleftea.se, tel: 0706-918502

Daniel Nilsson, Stagneliusskolan i Kalmar
e-post: daniel.nilsson@ksgyf.se, tel: 00722-00 31 85 .

Maria Glawe, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg
e-post: maria.glawe@skola.trelleborg.se, tel: 0734-422834

Amelie Wahlström, rektor, Rudsskolan i Karlstad kommun
e-post: amelie.wahlstrom@karlstad.se, tel: 0730-940211

Om lärarpriset Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Gleerups Utbildning AB, ILT Inläsningstjänst AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB samt Föreningen DIU och Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, företrädare för samtliga partners samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

Priset består, förutom av ett stipendium på 25 000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.

Ämnen


ILT Inläsningstjänst är en marknadsledande leverantör av specialpedagogiska verktyg till svenska skolan med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter samt nyanlända elever. Vårt mål är att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning.

Vi är just nu i en spännande utvecklingsfas med ett nytt erbjudande till förskolan – en digital bilderbokstjänst som heter Polyglutt. Vårt utbud av smarta tjänster passar från förskolan till vuxenutbildning och bidrar till att ge alla elever likvärdiga förutsättningar att klara skolan. Vi jobbar nära många av de stora förlagen och skapar mervärde för deras läromedel och skönlitteratur. 

Kontakter

Alexandra Blomberg

Alexandra Blomberg

Presskontakt Global Commercial Director +46 (0) 70 - 383 00 62

Relaterat innehåll

Alla har rätt till likvärdig utbildning.

ILT Education är nordens ledande Edtech-bolag. Med närvaro i åtta länder arbetar vi i en internationell miljö med tjänster som passar från förskolan till vuxenutbildning.

ILT Education
Heliosgatan 26
120 78 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum