Blogginlägg -

Hälsobyn - vad är det egentligen?

Vem byggde hälsobyn/HealthVillage?

HUS – Helsingfors och Uusimaa sjukvårdsdistrikt är en gemensam myndighet bildad av 24 kommuner i Finland. HUS är Finlands största sjukhusdistrikt och den största leverantören av hälsovårdstjänster. HUS tillhandahåller specialiserade hälsovårdstjänster för mer än 1,6 miljoner invånare och har landsomfattande ansvar inom vissa områden av specialistvård.

HUS´s mål är att erbjuda patienter i alla medlemskommuner en rättvis och lika tillgång till specialläkarvård. Varje år behandlas en halv miljon patienter på 23 st HUS-sjukhus. HUS omsätter årligen ca 2 miljarder euro, och är Finlands näst största arbetsgivare med nästan 23 000 yrkesverksamma anställda. HUS har en högt rankad kompetens internationellt.

Varför byggdes hälsobyn?

Digital teknik har möjliggjort en alltid öppen och engagerande tjänst, vilket medför att patienter kan komma åt sjukvården från där de befinner sig. Samtidigt ökar åldrande befolkningen krav på vården som möjliggör för patienten att få behandling på ett flexiblare sätt. HUS skapade en enhetlig och effektiv plattform, över vilken organisationen kunde bygga sina digitala patienttjänster, istället för att skaffa flera kopplade applikationer.

Hälsobyn är en digital hälsoplattform. Den möjliggör för sjukvårdsorganisationer att skapa digitala förlängningar av sina kliniker, och erbjuder patienter ett större ägande av vård och omsorgssamarbete. Detta möjliggöra ett mer engagerande och modernt sätt att arbeta för vårdpersonal och tillhandahålla kontinuerliga och meningsfulla självhjälpmedel och information för olika patientgrupper.

Beskrivning av hälsobyn

Hälsobyn hjälper till att minska vårdkostnaden och tjäna större antal medborgare och patienter dygnet runt året runt (24/7). Hälsobyn levererar tre olika typer av tjänster:

 • offentligt öppna hälsovårdstjänster tillgängliga för alla medborgare
 • digitala vårdvägar för patienter med diagnos och hänvisning från vårdpersonal
 • produktivitetsverktyg för vårdpersonal.

Samma uppsättning modulära tjänster som tillhandahålls av hälsosyns plattform kan återanvändas för att skapa tjänster för många olika patientgrupper.

För generiska tjänster till medborgarna finns bland annat:

 • tillförlitlig riktade patientinformation
 • hälsoquiz för olika typer av hälsorelaterade digitala tester
 • frågeformulär
 • symtomnavigatorer
 • verktyg för att hitta rätt leverantör
 • vårdvägar för självbetjäning

För generiska tjänster till patienter som har inloggning samt är hänvisad lösningen och har en diagnos finns bland annat:

 • coaching för att stimulera och motivera patienten
 • applikationer för att stödja egenvård
 • symptomsbedömning
 • sin egna vårdplan eller vårdplaner vid multipla sjukfall
 • kommunikation med vårdpersonal via chat, video och meddelanden
 • övervakning av patienten via egna inmatade data, eller via IoT enheter
 • behandling via
 • samtyck via anhöriga eller någon med framtidsfullmakt
 • bokning av läkartid, uppföljning, coaching mfl
 • För generiska tjänsterna till vårdpersonal:
 • Mobilt arbete ”remote worker”
 • Konsultationer mellan vårdpersonalen, chat, gruppchat, video och meddelanden
 • verktyg för diagnostik
 • digitaliserade vårdinstruktioner
 • utbildning för digitalvård
 • applikationer för att stödja vårdpersonalens arbete

Hälsobyn består av 30 virtuella hus med specifika teman. Dessa är specifikt riktade till patientgrupper från flera vanliga scenarier. Det finns idag bland annat hus för: mental hälsa, kliniskt fetma, kronisk smärta, allergi och astma, cancer, reumatism, operation, kvinnors sjukdomar, led, rehabilitering, hjärtsjukdomar, kärlsjukdom, hjärthälsa med flera.

Hälsobyn  erbjuder information och rådgivning, symptomutvärdering, engagemang för självhushållstjänster. Flerkanaliga tjänster kan användas rikstäckande med stora möjligheter till personlig vård med digitala verktyg.

Vad har Hälsobyn åstadkommit?

Användandet av hälsobyn är helt frivilligt för HUS-patienter. Patientengagemanget och användandet har fördubblats under 2017. 2017 så användes systemet utav 250 000 besökare per månad. De nyare husen har påvisat en tredubblad tillväxt. Hälsobyn har påvisat att användarna blir engagerade i sin egenvård. Under framtagandet utav hälsobyn har mer än 1500 patienter från olika patientgrupper och patientorganisationer frivilligt valt att delta. De har bidragit med hälsobyns utveckling, service, design och mobilitet. Detta kan vara en av anledningarna till den stora framgången i patienters engagemang och användande av hälsobyn.

Effektiv vård: Redan idag finns det indikationer på att kunna tillhandahålla liknande resultat för hälsobyn som patienter med konventionella medel, men med reducerade kostnader. Detta har påvisats tjänsterna för psykisk hälsa och kliniskt fetmapatienter. Som en effekt utav besparingarna så kan de nu erbjuda fler patienter vårdplaner.

Hälsobyn 2.0 – Nästa steg?

Hälsobyn har ett mål om att engagera och förenkla vardagen för patienter och de anställda inom sjukvården. Samtidigt så ger resultat inom hälsobyn information som kan erbjudas till allmänheten. Nästa steg för hälsobyn är att koppla nya teknik till hälsobyn. Dessa innovativa hjälpmedel så som IoT, AI, BI, bottar prövas ut i olika projekt och kan eventuellt bli en del i hälsobyn.

Kan kroppsnära teknik ”wearables” ge bättre data? Kan vi exempelvis mäta puls, temperatur och position för att dra slutsatser om att den ökade temperaturen är på grund av fysisk aktivitet.

Hälsobyn – Framtiden?

Vilka lösningar kommer hälsobyn att ta fram i framtiden? Denna del är spekulativ, men Innofactor pratar om nya koncept och hoppas att dessa kan bli pilotprojekt. Kan vi ta olika IoT projekt och AI samt ny teknik så att vi kan veta om en patient kan få ett återfall inom sin mentala hälsa?

Läs mer om vår satsning på E-hälsa här

Relaterade länkar

Ämnen

 • Data, Telekom, IT

Kategorier

 • e-hälsa
 • innofactor
 • verksamhetslösning

Presskontakt

Magnus Lundbom

Presskontakt Sälj- och marknadsdirektör Sälj och marknad +46722088667

Relaterat innehåll