Pressmeddelande -

Innovation i Afrika i fokus för svenskt nätverk

Den 23-24 oktober anordnar det svenska nätverket Innovation Pioneers sitt årliga symposium i Stockholm. Ett par hundra personer samlas med fokus på konkreta aktiviteter och kunskaper om att driva innovation.

I år samarbetar SIDA med utvalda medlemmar i nätverket och bjuder in flera afrikanska företagare med praktisk erfarenhet i att driva innovation. Meningen är nätverket utvidgas till att omfamna nya medlemmar i Afrika söder om Sahara, så att samarbeten skapas inom nätverket. Potentialen är att det skapas gemensamma affärsmässiga möjligheter och att stärka fortsatt utveckling där behoven finns.

- Vi är stolta över att SIDA väljer att samarbeta med ett urval av våra medlemmar och att vi tillsammans skapar möjligheter för företag i Sverige att samarbeta kring innovation med företag i Afrika söder om Sahara, säger Dariush Ghatan, initiativtagare till nätverket Innovation Pioneers. 

- Sida vill bland annat stimulera till innovation, speciellt för fattiga människors behov. Vi uppskattar samarbetet med ett nätverk som engagerar innovatörer från några av Sveriges mest innovativa företag, säger Johan Åkerblom, Senior Advisor SIDA

 

För mer information, intervjuer och ackreditering till symposiet Innovation in Action 2012, kontakta:

Ackreditering: Åsa Bjurholm, asa.bjurholm@innovationpioneers.net +46-70-965 99 88

Frågor: Dariush Ghatan, dariush.ghatan@googol.se +46-70-606 86 96

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • innovation
 • afrika
 • potential
 • utveckling
 • sida
 • affärsmodeller
 • innovation pioneers
 • innovation in action
 • symposium
 • workshop
 • design
 • cleantech
 • it
 • mobilt
 • rwanda
 • ghana
 • kenya

För mer information:

Innovation Pioneers International
Mail: press@innovationpioneers.net

Hemsida: www.innovationpioneers.net
 

Fakta

Aktivitet: 
Datum: 
Plats: 
Antal deltagare:
Profil deltagare:

Mer information: 

Grundarna i nätverket består av innovationsansvariga från följande bolag: Alfa Laval, Atira, Ergonomidesign, Ericsson, Googol, Hjälpmedelsinstitutet, IKEA, Innventia, SCA, Sony Ericsson, Stora Enso, Tetra Pak, och Uponor.