Pressmeddelande -

Stort intresse för mobil annonsering - Mozoomi till nya marknader i Sydostasien

Mozoomi AB – med affärsidén att ersätta våra mobiltelefoners bakgrundsbilder till att bli ett av världens mest attraktiva annonseringsnätverk – har en mycket stor potential i Sydostasien. Det stod klart efter ASEAN Mobile Innovation Tour, som var en resa för svenska telekomföretag, uppbackade av Innovationsbron, Exportrådet och Sweden Mobile Association.

Mozoomi AB var bland de elva unga svenska telekomföretag som nyligen var på en tredagars resa till Kuala Lumpur och Singapore. Touren var arrangerad av Innovationsbron, Exportrådet och Sweden Mobile Association och gav de deltagande företagen en unik möjlighet att sälja sina affärsidéer.

Resan innehöll bland annat säljmöten hos mobiloperatörer som Axiata, DiGi och SingTel med flera hundra miljoner kunder.

Tack vare samarbete med Exportrådet och de svenska ambassaderna i de båda länderna, gavs de svenska bolagen tillgång till kunder på beslutsfattande nivå, partners, stort utrymme till nätverkande och dessutom till kapitalstarka finansiärer, inklusive SingTels nystartade fond på 1.2 miljarder kronor.


”Tack vare Innovationsbron och Exportrådets initiativ har Mozoomi redan startat diskussioner kring partnerskap med fyra av Asiens ledande mobiloperatörer. Med hjälp av dessa företag kan Mozoomi snabbt bygga en plattform för att tillgodose dessa mobiloperatörers behov av teknik, som gör det möjligt att skapa världens mest attraktiva annonseringsnätverk genom att ersätta alla mobiltelefoners bakgrundsbilder. Vi talar inte om tusentals mobiltelefoner utan om många, många miljoner”,
säger Niklas Sjöberg och Johan Frenckner, Mozoomi.


”Den Sydostasiatiska telekommarknaden är inte lika utvecklad som i exempelvis Europa och den kännetecknas också av ett annorlunda konsumentbeteende, vilket gör den oerhört attraktiv för Mozoomis annonseringskoncept. Och vi har aldrig, trots lång erfarenhet inom telekom, upplevt ett sådant direkt intresse som under Asien-resan
”, fortsätter Niklas Sjöberg.


”Det är väldigt glädjande att vi genom resan/touren till Asien har kunnat hjälpa företag som Mozoomi att nå ut internationellt till en väldigt stor marknad. Innovationsbron är Sveriges största såddfinansiär och har ett unikt erbjudande för företag som söker intelligent kapital”,
säger Fredrik Weisner, Investment Manager på Innovationsbron.


Mer information om ASEAN Mobile Innovation Tour och framtida aktiviteter inom telekomsektorn finns på Innovationsbrons blogg aseanmobiletour.com


För frågor vänligen kontakta:
Niklas Sjöberg, Mozoomi, tel 070-467 00 35
Fredrik Weisner, Innovationsbron, tel: 072-233 99 08

Fakta om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag.
Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden.
Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • mozoomi
  • exportrådet
  • innovationsbron
  • asean mobile innovation tour
  • sweden mobile association