Pressmeddelande -

Trådlös övervakning i inkontinensskydd

Innovationsbron investerar i Pampett, som tillverkar sensorer för omvårdnad med ett trådlöst system för övervakning av fukt i inkontinensskydd.

I takt med en åldrande befolkning ökar behoven av olika hjälpmedel inom vården. Ett område är inkontinensskydd. Pampett är ett hjälpmedel för bättre patientvård. 
Systemet är trådlöst och upptäcker fukt i inkontinensskydd utan elsladdar och elektroniskt aktiva komponenter i inkontinensskyddet. Det är baserat på samma teknik som finns i bland annat stöldskydd och brobizz, RFID.
Systemet från Pampett består av en engångssensor i form av en etikett med en RFID-krets som läggs in i inkontinensskyddet. När skyddet är vått upptäcks detta och en signal skickas till en lampa, en summer, en mobiltelefon eller ett centralt övervakningssystem på vårdinrättningen. 
Pampett är framtaget för att ge en bättre omvårdnad och komfort för den äldre med färre rutinmässiga byten av inkontinensskydd, en minskad åtgång av inkontinensskydd och därmed en lägre miljöbelastning samt vara tidsbesparande för personalen. Speciellt på natten har detta visat sig mycket värdefullt att låta patienterna sova.

”Under vintern har vi säkerställt att Pampett fungerar rent tekniskt, varför vi nu startar ett test tillsammans med Pampett på en hel avdelning. Vi ser en stor kundnytta, men även en besparingspotential i Pampetts system”, säger Andriette Westlund, Verksamhetschef Carema Fäladshöjden i Lund

”Den respons vi fått från marknaden är lite omtumlande. Det verkar som Pampett är mer än efterlängtat. Personalen kan många gånger känna att det är integritetskränkande att kontrollera om en blöja är blöt, att Pampett både sparar tid och miljö gör det inte sämre”, säger Johan Sjöholm VD Pampett.

”Pampett maximerar vårdkvalitet med avseende på att vårdnadstagare inte behöver ligga med vått inkontinensskydd mer än ett absolut minimum. Detta är speciellt viktigt för vårdnadstagare eller patienter med sår eller hudproblem i det område som täcks av ett inkontinensskydd”, säger Per Antonsson, ansvarig Investment Manager på Innovationsbron.

Läs mer om Pampett på www.pampett.se

För frågor vänligen kontakta:
Per Antonsson                                                            Johan Sjöholm
Investment Manager, Innovationsbron AB                       VD, Pampett AB
Tel: 070-872 87 17                                                       Tel: 0705-644838

Om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag. Innovationsbron arbetar över hela Sverige via sju kontor i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund.
Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden.

Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • inkontinensskydd
  • pampett
  • innovationsbron
  • trådlös övervakning
  • inkontinens
  • sensorer
  • blöja
  • johan sjöholm
  • per antonsson