Gå direkt till innehåll
Analysverktyget Konfidens har utvecklats av affärsjuristen Lotta Bus och systemutvecklaren Simon Wikstrand.
Analysverktyget Konfidens har utvecklats av affärsjuristen Lotta Bus och systemutvecklaren Simon Wikstrand.

Nyhet -

Nytt verktyg säkrar myndigheternas IT-upphandlingar

Upphandling av IT-tjänster och systemlösningar aktualiserar en rad juridiska frågor och krav. Om kraven inte uppfylls kan konsekvenserna bli förödande. För att förenkla och säkra myndigheternas IT-upphandlingar lanseras nu Konfidens – ett legal tech verktyg som gör juridiken tillgänglig för icke-jurister. Bakom Konfidens står startupbolaget Sourceomatic från Innovatum Startup.

Det finns flera färska exempel på kraschade IT-upphandlingar som kostat skattebetalarna mångmiljonbelopp. För att säkra myndigheternas IT-upphandlingar har analysverktyget Konfidens utvecklats.

– Många upphandlande enheter behöver hjälp och de får inte säkerställda svar i de komplexa juridiska frågorna vid IT-upphandlingar. Efter över 20 år som affärsjuridisk rådgivare och specialist inom IT-branschen vet jag vilka frågor som kräver svar. Manuella analyser tar lång tid, kostar stora arvoden och är ändå sällan heltäckande. Vi har därför utvecklat analysverktyget Konfidens, som tar tekniken till hjälp för att utföra analysen och ge ett klart och tydligt svar på samtliga relevanta frågor, säger medgrundaren Lotta Bus.

Säkerställer att den tänkta IT-tjänsten kan upphandlas
Konfidens är ett verktyg som används inför upphandlingar av IT-tjänster för att analysera och säkerställa att den tänkta IT-tjänsten kan upphandlas. 

Konfidens bygger på att en grupp hos den upphandlande myndigheten får svara på frågor som baserar sig på olika lagar, t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, Tryckfrihetsförordningen, GDPR, säkerhetsskyddslagen m.fl. Svaren genererar en juridisk analysrapport med en tydlig lista som preciserar de tekniska krav och avtalsvillkor som måste ingå i förfrågningsunderlaget för att upphandlingen ska uppfylla samtliga lagkrav.

”Det finns ett stort behov”
Konfidens har utvecklats av Lotta Bus tillsammans med Simon Wikstrand, senior systemutvecklare, i det gemensamma utvecklingsbolaget Sourceomatic AB. Sourceomatic har redan fått offentligt stöd av både Almi, Vinnova och Västra Götalandsregionen. Under utvecklingen har bolaget samarbetat med flera kommuner och landsting för att utreda nytta, behov, krav och funktionalitet.

– Inställningen hos dessa offentliga aktörer har varit samstämmig, säger Simon Wikstrand. Det finns ett stort behov och intresse bland de offentliga aktörerna av att använda vårt analysverktyg.

Med Konfidens blir juridiken tillgänglig för icke-jurister på ett enkelt och förståeligt sätt medan svaren på de komplexa juridiska frågorna ligger i koden. Den analys som ligger i koden håller samma kvalitet som en manuell laglighetsanalys utförd av en advokatbyrå.

– Med Konfidens säkrar myndigheterna sina investeringar, sänker sina konsultkostnader och effektiviserar sitt arbete med IT-upphandlingar och digitaliseringen av den offentliga verksamheten, säger Simon Wikstrand. 

Mer info på www.konfidens.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Janni Umeland

Janni Umeland

Kommunikatör Startup 0737720943

Innovatum Science Park

Innovatumgruppen arbetar med att utveckla näringsliv och företagande, väcka barns nyfikenhet för naturvetenskap och teknik samt tillvarata regionens kulturella och industriella värden.

Bakom Innovatum står Stiftelsen Innovatum som grundats av Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Saab Automobile AB, Volvo Aero Corporation, Vattenfall AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg.