Gå direkt till innehåll
Miljövänlig odling av lax i recirkulerande anläggningar (RAS) förverkligas i Sotenäs där forsknings- och utvecklingsprojektet AkvaCirkulär beviljats 15 miljoner av Familjen Kamprads stiftelse.
Miljövänlig odling av lax i recirkulerande anläggningar (RAS) förverkligas i Sotenäs där forsknings- och utvecklingsprojektet AkvaCirkulär beviljats 15 miljoner av Familjen Kamprads stiftelse.

Pressmeddelande -

15 miljoner till hållbar fiskodling på land

En av vår tids största utmaningar är en hållbar livsmedelsproduktion. Miljövänlig odling av lax i recirkulerande anläggningar (RAS) kan vara en del av lösningen. Nu har Göteborgs Universitet, IVL Svenska miljöinstitutet, Innovatum, SLU och Smögenlax AB fått 15 miljoner kronor för att bygga en forsknings- och utvecklingsanläggning i Sotenäs.

− Vi vill kunna bygga en anläggning för att producera världens bästa och hållbaraste lax. Det här projektet ger möjligheten att ta fram den teknologi som krävs för att klara det, säger Joel Oresten, grundare av Smögenlax AB.

Banbrytande odlingsteknologi
Projektet AkvaCirkulär, Akvatiska cirkulära system för hållbar matproduktion, ska arbeta med forskning och utveckling av ett system för odling av fisk i saltvatten och kalla temperaturer. Systemet innebär att vattnet i anläggningen renas genom en serie av filter och recirkuleras, vilket förhindrar läckage av näringsämnen till havet. Samtidigt kan fiskens vattenkvalitet och livsbetingelser kontrolleras mycket noggrant vilket ger en god djurvälfärd och en slutprodukt av mycket hög kvalitet.

Kommersiell odling i Kungshamn
Det unika odlingssystemet har redan testats i pilotskala under några år av Smögenlax AB, i samarbete med forskare. Med de 15 miljoner som Familjen Kamprads stiftelse nu valt att satsa på AkvaCirkulär är planen att bygga en större forsknings- och utvecklingsanläggning. En anläggning som i sin tur kan lägga grunden för en kommersiell odling i Kungshamn.

− Under de år vi haft samverkansprojekt tillsammans med Smögenlax har vi lärt oss enormt mycket om mikrobiell vattenrening i saltvatten och vid kalla temperaturer, vilket har gjort att vi har kunnat förbättra systemet hela tiden. Det projekt vi nu har fått från Kampradstiftelsen innebär en fantastisk möjlighet att fortsätta denna värdefulla forskning för utveckling av hållbar fiskodling, säger Kristina Snuttan Sundell, professor och föreståndare för Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, SWEMARC vid Göteborgs universitet.

Möter globala utmaningar
Målsättningen är att tekniken med RAS i kalla och marina vatten ska spridas vidare till industrin nationellt och internationellt. AkvaCirkulär tar sig därmed an att möta den globala utmaningen att öka produktionen av näringsriktig mat till en växande världsbefolkning och samtidigt minska negativ påverkan på miljön på flera olika sätt.

− Naturligtvis vill vi också inspirera andra att följa i samma fotspår, för det här är ett koncept som är både hållbart och kontrollerbart, säger Lillemor Lindberg, maritim innovationsledare på Innovatum.

Viktigt för branschens utveckling
Att utveckla vattenbruk i världsklass i Sverige ligger i linje med den nationella livsmedelsstrategin och den maritima strategin. Ett ökat vattenbruk kan bidra till att uppfylla flera av de globala målen inom Agenda 2030 och ge andra positiva effekter som ökad självförsörjningsgrad, landsbygdsutveckling och en växande blå ekonomi.

− Det här projektet är betydelsefullt för branschens framtid. En viktig pusselbit är miljötillståndet för Smögenlax utökade verksamhet som vi med spänning väntar på. Förhoppningsvis får vi ett positivt besked som kan leda till att fler odlingar kommer igång, säger Innovatums Lillemor Lindberg.

Om projektet AkvaCirkulär
Deltagande parter: Göteborgs universitet (projektledare, fiskhälsa och välfärd, mikrobiella filter, odlingssystem), Sveriges lantbruksuniversitet (foder, foderregimer, odlingssystem), IVL Svenska miljöinstitutet AB, (sensorer, styrning, processkontroll), Innovatum AB (projektkoordinering, kunskapsspridning), Smögenlax AB (mikrobiella filter, drift, skötsel, industriell symbios) och Swedish Algae Factory (mikrobiella filter, industriell symbios).

Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse

Budget: 15 000 000 kronor

Pågår: 2020-03-31 - 2023-03-30

För mer information kontakta

Joel Oresten, Smögenlax 076-569 92 05

Lillemor Lindberg, Innovatum, 073-098 88 22

Kristina Snuttan Sundell, SWEMARC, Göteborgs universitet, 031-786 36 71

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


INNOVATUM är en science park som arbetar för att främja innovation, utveckling och entreprenörskap samt väcka barns nyfikenhet för teknik och kreativ industri. Med engagemang för andras utveckling vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra samverkansaktörer, entreprenörer och besökare.

Kontakter

Lillemor Lindberg

Lillemor Lindberg

Innovationsledare Maritima näringar 073-0988822

Innovatum Science Park

Innovatumgruppen arbetar med att utveckla näringsliv och företagande, väcka barns nyfikenhet för naturvetenskap och teknik samt tillvarata regionens kulturella och industriella värden.

Bakom Innovatum står Stiftelsen Innovatum som grundats av Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Saab Automobile AB, Volvo Aero Corporation, Vattenfall AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg.

Innovatum Science Park
Box 902
461 29 Trollhättan
Sverige