Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

15 Mkr till Biogas Brålanda

"Dagens beslut om Klimp-pengarna betyder att staten har insett att Biogas Brålanda är en fantastisk chans för Sverige."

Karin Stenlund, projektkoordinator, Innovatum Teknikpark

Staten har via Naturvårdsverket anslagit 15 miljoner kronor till Biogas Brålanda i så kallade Klimp-pengar. Det är statens sätt att stötta utvecklingsprojekt och satsningar som på olika sätt bidrar till ett bättre klimat.

För alla engagerade i att förverkliga konceptet Biogas Brålanda togs beslutet idag emot med stor glädje.

- Det här innebär att vi kan gå från ord till handling och verkligen genomföra pilotsatsningen, säger Karin Stenlund, projektkoordinator från Innovatum Teknikpark och fortsätter:

- Jag vågar säga att konceptet Biogas Brålanda är banbrytande. Vi bygger en ny bransch med morgondagens metod för att producera miljövänligt bränsle. Och dagens beslut om Klimp-pengarna betyder att staten har insett att det här är en fantastisk chans för Sverige.

Infrastruktur av ledningsnät mellan Vänersborg och Mellerud

Konceptet går ut på att ta tillvara biogas i gödsel ute på gårdarna och transportera gasen i ledningar under jord, först till en anläggning som renar gasen och sedan vidare ut till tankstationer.  I pilotprojektet ingår 18 lantbruk mellan Vänersborg och Mellerud. Det innebär att energin flyttas från landsbygden till stadens fordonspark.

Genom att bygga ett infrastruktursystem av ledningar för biogas kan fordonsgas från gödsel produceras på ett överlägset mer transport- och miljöeffektivt sätt än hittills gjorts i Sverige och internationellt. Systemet kan växa allteftersom nya rötningsanläggningar ansluts. Infrastrukturen ansluter till redan befintligt nät för biogas för fordon i Vänersborgs-Trollhätteregionen.

- Konceptet Biogas Brålanda är mycket mer än en teknisk innovation. Det är ett unikt samarbete mellan Innovatum Teknikpark, Hushållningssällskapet, LRF, de medverkande lantbrukarna, Nuntorps Naturbruksgymnasium, Vänersborgs och Melleruds kommuner, företag med tekniska lösningar och många, många fler, berättar Karin Stenlund och tillägger:

- Nyfikenheten på Biogas Brålanda är stor. Vi har hela landets ögon på oss. Ett tiotal regioner i Sverige vill samarbeta och ta lärdom av det vi håller på att utveckla. Vi har till och med förfrågningar från utlandet.

Läs mer om Biogas Brålanda på: www.innovatum.se

Kontakt: Karin Stenlund: 0520 - 289 322, 0703-94 48 39.

Om Klimp

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till lokala aktörer som genomför långsiktiga investeringar för att minska klimatpåverkan.

Under 2007 lämnades det in 71 ansökningar om totalt 2,3 miljarder kronor i bidrag.

Totalt 31 program samt tre fristående åtgärder, så kallade Guldklimpar, beviljas nu

sammanlagt 480,6 miljoner kronor i bidrag.

Naturvårdsverket administrerar Klimp medan Rådet för investeringsstöd, med

ledamöter utsedda av regeringen, fattar beslut om bidragen. Förutom

Naturvårdsverket har Boverket, Energimyndigheten och Vägverket granskat

ansökningarna.

 

Ämnen

Regioner


Innovatum Science Park hjälper företag, akademi och samhälle att mötas, samarbeta och utveckla hållbara innovationer, främst inom industriell teknik. Idag är fler än 300 företag engagerade i verksamheten som bland annat erbjuder test- och demomiljöer, en startupinkubator, utvecklingsprojekt, olika företagsnätverk, events och ett community för entreprenörer. I Innovatum Science Park ingår även Energikontor Väst och Wargön Innovation. Innovatumgruppen omfattar även Innovatum Science Center och Saab Car Museum.

Kontakter

Innovatum Science Park

Innovatumgruppen arbetar med att utveckla näringsliv och företagande, väcka barns nyfikenhet för naturvetenskap och teknik samt tillvarata regionens kulturella och industriella värden.

Bakom Innovatum står Stiftelsen Innovatum som grundats av Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Saab Automobile AB, Volvo Aero Corporation, Vattenfall AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg.

Innovatum Science Park
Box 902
461 29 Trollhättan
Sverige