Gå direkt till innehåll
Wargön Innovations textilsorterare firade 80 tons milstolpen med tårta
Wargön Innovations textilsorterare firade 80 tons milstolpen med tårta

Pressmeddelande -

80 ton sorterade textilier hos Wargön Innovation

I veckan nådde Wargön Innovation milstolpen att ha sorterat 80 ton uttjänta textilier. Målet var satt till sommaren 2020 och nåddes med marginal. Nu fortsätter arbetet med att rigga för än ännu effektivare sortering för framtiden.

- Sorteringsarbetet tar inte slut för att vi nått 80 ton, det är däremot en milstolpe för oss som visar att det vi gör ger mervärde för våra samarbetspartners, sägerMarkus Danell, verksamhetsledare på Wargön Innovation.

Det är inom ramen för det RE:source-SIP-finansierade projektet WargoTex Development som de 80 ton textilierna har sorterats till Röda Korsets butiker i Vänersborg, Trollhättan, Olskroken och Kungsbacka. Projektets huvudsakliga mål är att genom olika angreppssätt utveckla möjligheterna att bättre ta tillvara på de textila resurser som finns genom att bygga kunskap och teknik för storskalig sortering.

Från textilhögar till system för sortering
I april 2019 var hallen i Wargön Innovations test- och demoanläggning tom på maskiner och golvet var fyllt av stora textilhögar. Det första sorteringsuppdraget från Röda Korset var tillsammans med Zalando och övergick sen till ett kontinuerligt samarbete med utvalda Röda Korset butiker. Textilierna har sen dess strömmat in, arbetssätten har organiserats, utvecklats och blivit mer effektiva samtidigt som åtta textilsorterare har utbildats för uppdraget.

Sedan hösten 2019 står en automatisk sorteringsutrustning på plats i anläggningen. Under sommaren kommer den att utrustas med en scanner för sortering av textilier på fibernivå.

Viktig kunskap för arbetet framåt
I takt med att sorteringsarbetet på Wargön Innovation utvecklas skapas också ny kunskap kring vilka textilier och kläder som är säljbara, vad som är intressant för redesign och vad som går att materialåtervinnas. Men det handlar också om att lära mer om arbetsmiljö och samspelet mellan människa och maskin där Högskolan Väst bidrar med kunskap.

Idag görs det första urvalet manuellt där kläder skiljs ut från andra textilier så som dukar, lakan och filtar. I det andra steget finsorteras kläder i olika fraktioner med hjälp av sorteringsmaskinen medan hemtextilier och skrymmande textilier sorteras manuellt.

- Våra textilsorterare är ovärderliga i detta arbete, det är deras ögon, kunskap och erfarenhet som avgör om textilierna går tillbaka till second hand-butikerna för försäljning eller sorteras ut för annan återvinning, säger Annika Ödman som är sorteringsledare på Wargön Innovation. 

Samverkan avgörande för att ta vara på resurserna
- Vi tror på samverkan. Tillsammans med Wargön Innovation har vi nu fått testa ett nytt arbetssätt för oss, där ett antal butiker har gemensam sortering. Det har möjliggjort lite större kampanjer tillsammans med företag och har gett oss viktig kunskap i arbetet framåt. Snart kommer ett producentansvar på textilt material och för att nå målet att lyfta stora mängder textilier och fullt återanvändningsbara kläder ur hushållssoporna behövs många goda krafter, säger Martina Bozic, verksamhetsutvecklare Svenska Röda Korset.

Teknikutveckling krävs för att möta nya mål
I Sverige samlas det idag in cirka 38000 ton textilier per år. Av dessa är det 6-7000 ton som sorteras på flera olika mindre anläggningar och ett fåtal större runt om i Sverige. Med utgångspunkt i att textiltillverkning är en stor belastning för miljön har Naturvårdsverket satt tydliga mål för år 2025, att mängden textilavfall ska minska till mindre än hälften (från 8 till 3 kg per person) och att större delen (90 procent) ska återvinnas eller återanvändas. Det betyder att Sveriges insamlade volym ska ökas till cirka 85000 ton per år.

- Denna volym vill vi kunna sortera och ta hand om i Sverige. Därför är det viktigt att arbeta med teknikutveckling för storskalig textilsortering och stödja utvecklingen av nya affärsidéer för produkter som använder återvunnen eller återbrukad textil, avslutar Markus Danell.

WargoTex Development, finansieras av RE:source-sip. Projektparter är; Wargön Innovation, Högskolan Väst, Science Park Borås/Re:textile, Berendsen Textil Service, Circle Economy, Björkåfrihet(fd. Emmaus Björkå), Myrorna, Röda Korset– nationellt och lokalt, Texaid, Lindex, Varner, KappAhl, Forbo Flooring AB, Ragn-Sells AB, OP Teknik AB, Re:newcell, Sellhelp AB, TEKO, Vänersborgs kommun, Uddevalla Energi AB, Trollhättan Energi AB, Sörab, RISE IVF, The Loop Factory

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Wargön Innovation är en innovationsmiljö som stöttar entreprenörer, företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material och innovationer i Västra Götaland. Wargön bygger projekt i samverkan där materialinnovationer guidas genom alla viktiga faser inom produkt- och affärsutveckling. Wargön Innovation möjliggör produktion av framtidens koldioxidsnåla material.

WARGÖN INNOVATION AB är ett helägt dotterbolag till Innovatum AB och finansieras av EU:s regionala strukturfondsprogram för Västsverige, Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Fyrbodals kommunalförbund.

Kontakter

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Projektledare Wargön Innovation 070-518 95 28 Wargön Innovation

Innovatum Science Park

Innovatumgruppen arbetar med att utveckla näringsliv och företagande, väcka barns nyfikenhet för naturvetenskap och teknik samt tillvarata regionens kulturella och industriella värden.

Bakom Innovatum står Stiftelsen Innovatum som grundats av Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Saab Automobile AB, Volvo Aero Corporation, Vattenfall AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg.

Innovatum Science Park
Box 902
461 29 Trollhättan
Sverige