Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Energieffektivt måleri i framtidens fordonsfabriker

Sveriges karosstillverkare ska tillsammans minska energiförbrukningen i fordonsfabrikernas måleri. Projektet Energieffektivt måleri ska hitta vägen till ett optimalt luftflöde i måleriet. Något som gynnar både miljön och pengakassan.

Måleriet är den absolut största energitjuven i en fordonsproduktion. Momentet står för 70 procent av fabrikens energiförbrukning och det är ugnar och lackboxar som förbrukar mest. Problemet är det stora uppvärmda luftflödet som idag ligger på en konstant nivå oberoende av om det finns karosser under lackering eller inte. Projektet Energieffektivt måleri ska hitta ett sätt att anpassa luftflödet till mängden fordon.

Projektet ägs av Saab Automobile och parterna är Sveriges resterande karosstillverkare; Volvo Cars, AB Volvo, Scania och Pininfarina. Högskolan Väst, Linköpings universitet, Midroc Automation och Innovatum Teknikpark är också delaktiga i projektet.

- Anledningen till att projektet startat är svårigheterna, som alla karossfabrikerna har, att upprätthålla balansen när man försöker reglera luftflödet i målerianläggningar beroende på belastning. Luftbalansen är oerhört känslig och ingen har tidigare vågat gå in och laborera med detta skarpt tidigare, berättar Lars Anger, projektkoordinator inom produktionsteknik på Innovatum Teknikpark.

Men nu ska en försöksutrustning installeras på en sprutbox och på en torkugn till en av Saab Automobiles täcklackslinor. Sensorer kommer att mäta luftflöde och lufttryck. Dessa sensorer skickar signaler till ett reglersystem som jämför med inflödet av karosser och styr varvtalen på anläggningens fläktar. På så sätt ska man hitta ett sätt att styra luftflödet utifrån antalet bilar.

- Potentialen är en sänkning med 25 procent av måleriets energiförbrukning. Om vi lyckas innebär det både en ekonomisk besparing och minskad miljöpåverkan. Vi ser också möjligheten att sprida kunskapen till andra branscher, säger Lars Anger, projektkoordinator på Innovatum Teknikpark.

Projektet Energieffektivt måleri löper fram till första kvartalet 2012 och finansieras av Vinnova.

Kontakt: Lars Anger, Innovatum Teknikpark, tel 0520- 289 324, Magnus Johansson , Saab Automobile, tel 0520-843 97

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Innovatum Science Park

Innovatumgruppen arbetar med att utveckla näringsliv och företagande, väcka barns nyfikenhet för naturvetenskap och teknik samt tillvarata regionens kulturella och industriella värden.

Bakom Innovatum står Stiftelsen Innovatum som grundats av Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Saab Automobile AB, Volvo Aero Corporation, Vattenfall AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg.

Innovatum Science Park
Box 902
461 29 Trollhättan
Sverige