Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Morgondagens ingenjörer och ledare laddas med framtidstro och nyfikenhet hos landets Science Center.

-Utan nyfikenhet finns inga ingenjörer. Utan framtidstro finns inga ledare. I alla fall inga bra ingenjörer eller ledare. Det säger Margaretha Hallin, VD för Innovatum Science Center i Trollhättan och bjuder upp näringslivet till samarbete kring morgondagens arbetskraft.

50 000 nya ingenjörer. Det är vad svenskt näringsliv bedömer kommer att behövas i Sverige inom några år. Men intresset för utbildningar inom teknik och naturvetenskap är lågt. Och det ser likadant ut i resten av världen. I forskningsprojektet ROSE, Relevance Of Scicence Education, intervjuades 1000 ungdomar från 40 länder om sin inställning till naturvetenskaplig utbildning. Resultatet var nedslående. Generellt hade ungdomarna god kunskap om vilka utbildningsalternativ som gavs, och man sa sig inse samhällets behov av bland annat kunniga tekniker, men att själv ägna sig åt en sådan karriär var inte aktuellt.

”För bara ett par decennier sedan var ingenjören en hjälte, synonym med utveckling och framtidstro. Idag är bilden den motsatta och den tekniska utbildningen får klä skott för många av de problem som plågar samhället.” Det säger Olle Nordberg, ordförande för Science Center Sverige till Svenskt Näringslivs nyheter.

Vi har alltså ett scenario där vi i västvärden byggt vårt välstånd med hjälp av tekniska och naturvetenskapliga landvinningar. Resultatet av ingenjörskonsten omger oss alla i vår vardag och den allmänna uppfattningen är vidare att många av dagens problem, inte minst klimatfrågan, kräver nya tekniska och naturvetenskapliga innovationer. Och för att skapa förutsättningar för morgondagens lösningar behövs dessutom ledare med förmågan att driva utveckling och innovation. Det är dagens unga som är såväl morgondagens ingenjörer som morgondagens chefer.

Vad gör företagen?

Var gick det fel, när blev ingenjör synonymt med grå och trist istället för den hjälte som Olle Nordberg beskriver? Och vad gör samhället när ungdomarna inte längre ser lusten och utmaningen i teknik, utan istället hittar sina drivkrafter inom bland annat media och design. Och vad gör företagen? För det är vår svenska industri som står som förlorare när bristen på ingenjörer blir uppenbar om ett par år.

-En smart företagsledare som vill vara med och påverka samhällsutvecklingen så att det gagnar hans eller hennes intressen, borde satsa på initiativ som sätter fart på teknikintresset hos barn och unga, säger Margareta Hallin, VD för Innovatum Science Center i Trollhättan och fortsätter;

-Det är just i våra science center som mycket av den nödvändiga förändringsviljan och initiativförmågan finns. Som gör lusten till huvudsaken. Som väcker och utvecklar den upptäckarglädje och nyfikenhet som bor i nästan alla barn. Genom att börja med barnen går det att spinna vidare på det nyväckta, om än bräckliga, intresset för teknik hos ungdomar.

Via teknikdelegationen föreslår regeringen åtgärder föra att höja intresset för naturvetenskap och teknik via kampanjer, tävlingar och arrangemang. Enligt Olle Nordberg är det utmärkta åtgärder, men han pekar på en central punkt.

-Det är en viktigt skillnad mellan ”tillfälliga nedslag i verkligheten” och att vara en tillgänglig resurs för skolorna hela året. Science Center är en sådan resurs, betonar han.

En studie från av Christin Nilsson, 2009, Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper om Science Center som komplement till den vanliga skolundervisningen säger att;

”Resultaten pekar på att ett skolbesök på ett science center är mer än ett komplement till den vanliga undervisningen genom att miljön, utställningens innehåll och form inbjuder till att skapa intresse och väcka nyfikenhet.”

Margareta Hallin kommenterar;

-Våra Science Center är en kraftfull resurs för att vända trenden, väcka intresse och förändra attityden till teknik och naturvetenskap. Och vi är en spännande brygga mellan skolan och näringslivet. För att den väckta lusten till teknik hos barn och unga ska leda hela vägen in i de svenska företagen genom kunniga och engagerade ingenjörer, krävs det fler bryggor och övergångar, säger hon.

Byggandet av Science Centers för att stimulera barns och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap sker i hela den västerländska delen av världen. Satsningarna vilar i regel på två ben; besök/turism och pedagogiska program. För de flesta science centers står leken och upptäckarglädjen i fokus med mängder av aktiviteter som stimulerar besökarens nyfikenhet och förhoppningsvis vilja att lära.

-Poängen är att alla lär sig bäst när man har roligt, säger Margaretha Hallin.

Här vänder man trenden

På Innovatum Science Center i Trollhättan har man lyckats vända den negativa intagningstrenden till teknik och naturvetenskapliga program till gymnasiet. Och man har gjort det genom att medvetet arbeta tillsammans med skolorna i de omgivande kommunerna. Förra året besökte mer än 25000 elever något av Innovatum Science Centers pedagogiska program.

-Vi arbetar intimt tillsammans med lärarna och satsar mycket på att väcka intresset för teknik och naturvetenskap även hos dem, så att de kan vidareförmedla nyfikenheten, säger Margareta Hallin och betonar;

-Det finns ingen motsättning mellan lekfullhet, upptäckarglädje och pedagogik. Tvärtom, rätt kombinerat är det en mycket framgångsrik fusion.

Man börjar arbetet med lärarna redan på förskolan. Genom att inspirera och visa det tekniska perspektivet i allt från leksaker till sagor inspireras lärarna att föra vidare blicken för teknik till barnen.

-Det handlar mycket om att avdramatisera, att visa det roliga och enkla. Många förskolelärare känner osäkerhet kring teknik och genom våra insatser får de istället upp ögonen för den spännande lekfullheten. Man kan till exempel berätta sagan om Bockarna Bruse ur ett tekniskt perspektiv genom att visa om hur bron över ån håller för bockarna, eller blåsa såpbubblor och förklara hur de kan sväva, förklarar Erika Holm, pedagog på Innovatum Science Center.

En annan viktig del i för att lyckas är samarbete med näringslivet. I Trollhättan har man utgått från de förutsättningar som finns i regionen med industri som har spetskompetens inom bland annat fordon, flyg, rymd och film.

-Vi är en del av en större teknikpark som valt att fokusera på tre områden; produktionsteknik, audiovisuellt teknik samt energi- och miljöteknik. Dessa fokus genomsyrar vår utställning och vi har ett mycket gott samarbete med det lokala näringslivet, berättar Margareta Hallin och påpekar:

-Här finns potential att utveckla. Vi håller just nu på att knyta flera företag till oss. Eftersom näringslivet är beroende av nya generationer skickliga ingenjörer märker vi att det finns vi ett ökat intresse till engagemang i Science Centers verksamhet.

Teknik som demokratifråga

Enligt Jerry Alrup, en av pedagogerna på Innovatum Science Center som varit med sedan starten för tio år sedan, är en av utmaningarna att bidra till det han kallar teknisks allmänbildning.

-Teknik är en så central del av människans liv i samhället idag. För att kunna vara med och påverka livet, utvecklingen och vara med i den allmänna debatten krävs viss kunskap. Och det gäller inte bara de som kan tänka sig ett tekniskt yrke. Det gäller alla människor. Annars riskerar vi att lägga makten i händerna på dem vi utser till experter, vi skapar en teknokrati. Teknikkunskap är en demokratifråga.

Den interaktiva utställningen på Innovatum Science Center ska enligt Jerry Alrup vara en kombination av att avdramatisera och att skapa det han beskriver som aha-effekt.

-Vare sig vi bygger utställning eller planerar pedagogiska program är aha-effekten viktig. Den är det centrala i att väcka intresset för teknik hos såväl barnen, ungdomarna, lärarna och allmänheten, säger han.

Förra året var det tio år sedan Innovatum Science Center startade sin verksamhet och kanske är det just dessa tio år av metodiskt inspirationsarbete som nu får genomslag.

-Många av de ungdomar i Trollhättan som nu väljer till gymnasiet har under hela sin skoltid på olika sätt influerats av Innovatum Science Center. Det är åtskilliga båtar som konstruerats till båtrcebanan, tusentals ägg som har fått krockskydd och mängder av nyckelringar som skapats i CAD-program. Vi vet att vårt engagemang för det roliga, spännande, utmanande och inspirerande teknik gör skillnad, avslutar Jerry Alrup.

 Mer information: Margareta Hallin, VD Innovatum Science Center.

0520-289 401, 0708-53 33 86, margareta.hallin@innovatum.se

 

 

 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Innovatum Science Park

Innovatumgruppen arbetar med att utveckla näringsliv och företagande, väcka barns nyfikenhet för naturvetenskap och teknik samt tillvarata regionens kulturella och industriella värden.

Bakom Innovatum står Stiftelsen Innovatum som grundats av Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Saab Automobile AB, Volvo Aero Corporation, Vattenfall AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg.

Innovatum Science Park
Box 902
461 29 Trollhättan
Sverige