Gå direkt till innehåll
Mikael Niklasson, Projektledare innovativa Energitjänster, hos LEVA i Lysekil och Ellinor Jensen, Hamnchef i Lysekils Kommun
Mikael Niklasson, Projektledare innovativa Energitjänster, hos LEVA i Lysekil och Ellinor Jensen, Hamnchef i Lysekils Kommun

Pressmeddelande -

Nu installeras supersnabbladdare för båt och bil i Lysekil

I Lysekil startar nu byggnationen av supersnabbladdare för fritidsbåt och bil. Satsningen är en del i det EU finansierade projektet go:LEIF. Projektet syftar till grön omställning genom elektrifiering av fritidsbåtar och där Lysekil är en av tre projekthamnar. I projektet medverkar både svenska som norska fritidsbåtshamnar.

Sverige och Norge har tillsammans över en miljon fossildrivna fritidsbåtar vars koldioxidutsläpp uppskattas till över 400 000 ton/år - plus miljöskadliga ämnen. Projektet har som mål att genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller vara en del i den gröna omställningen. Skagerrakregionen har med sin utpräglade fritidsbåtskultur, många hamnar, marina besöksmål och en tradition av båttillverkning goda förutsättningar för snabb omställning.

Laddeffekt på över 150 kW
Supersnabbladdaren i Lysekil kommer att erbjuda en laddeffekt på över 150 kW för både båt och bil. Detta är en gemensam satsning genom LEVA i Lysekil AB och Lysekils kommun. Lysekils kommun kommer med denna satsning att få en trolig tätposition när det gäller publik laddinfrastruktur för fritidsbåtar i Sverige.

-Vi såg den här chansen gemensamt med kommunen och att behovet av snabbladdare i första hand för bil i Lysekil växer för var dag. Med Lysekils läge vid havet känns det naturligt att vi ska ligga i framkant inom det marina och genom laddinfrastruktur bereda möjlighet till grön omställning för fritidsbåtar. Personligen tror jag laddinfrastruktur stärker kommunens konkurrenskraft och skapar möjligheter för våra invånare, företag och besökare. Att bygga en supersnabbladdningsstation som kan ladda både båt och bil medför att kostnaderna hålls nere jämfört med att bygga två separata stationer, berättar Mikael Niklasson, Projektledare innovativa Energitjänster, hos LEVA i Lysekil.

Strategiskt läge vid Rosvikstorg

Stationen byggs på området vid Rosviks torg i södra hamnen. Den ligger bra till utifrån befintliga trafikflöden för både båt och bil. För båt är placeringen vid kajen nära färjan mellan Lysekil och Fiskebäckskil. Platsen erbjuder gott väderskydd och enkel angöring med båt och laddaren får också god synlighet och exponering.

- För oss som både driver gästhamn och har många fasta båtplatser i Lysekil är placeringen vid Ångbåtsbryggan mycket bra och ger oss en fin position inför morgondagens båtliv, säger Ellinor Jensen, Hamnchef i Lysekils Kommun.

Placeringen för bil är på Rosviks torg. Här kompletteras befintliga laddstolpar med möjlighet till supersnabbladdning.

Nu startar byggarbetet och laddstationen planeras att driftsättas under april 2024.


Kontakt:

Projektledare innovativa Energitjänster, LEVA i Lysekil; Mikael Niklasson, mikael.niklasson@levailysekil.se.

Lysekils Kommun; hamn@lysekil.se.

Projektledare go:LEIF, Peter Berg; Peter.berg@innovatum.se.

go:LEIF medfinansieras av Interreg ÖKS och Västra Götalandsregionen

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Innovatum Science Park hjälper företag, akademi och samhälle att mötas, samarbeta och utveckla hållbara innovationer, främst inom industriell teknik. Idag är fler än 300 företag engagerade i verksamheten som bland annat erbjuder test- och demomiljöer, en startupinkubator, utvecklingsprojekt, olika företagsnätverk, events och ett community för entreprenörer. I Innovatum Science Park ingår även Energikontor Väst och Wargön Innovation. Innovatumgruppen omfattar också Innovatum Science Center och Saab Car Museum.

Kontakter

Peter Berg

Peter Berg

Innovationsledare Energi 076-948 83 93

Relaterat innehåll

Innovatum Science Park

Innovatumgruppen arbetar med att utveckla näringsliv och företagande, väcka barns nyfikenhet för naturvetenskap och teknik samt tillvarata regionens kulturella och industriella värden.

Bakom Innovatum står Stiftelsen Innovatum som grundats av Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Saab Automobile AB, Volvo Aero Corporation, Vattenfall AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg.

Innovatum Science Park
Box 902
461 29 Trollhättan
Sverige