Gå direkt till innehåll
Renhållningscheferna Magnus Geverts, Trollhättan Energi, Lars Jensen, Vänersborgs kommun och Jenny Göthberg, Uddevalla Energi, ser fram emot Textiljakten tillsammans med Wargön Innovations projektledare Susanne Eriksson (mitten).
Renhållningscheferna Magnus Geverts, Trollhättan Energi, Lars Jensen, Vänersborgs kommun och Jenny Göthberg, Uddevalla Energi, ser fram emot Textiljakten tillsammans med Wargön Innovations projektledare Susanne Eriksson (mitten).

Pressmeddelande -

Tre kommuner gör gemensam sak: Textiljakten ska öka återvinningen

Nu gör Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg gemensam sak i arbetet med att få fler att återvinna kläder och andra textilier. Tillsammans med Wargön Innovation tar man nu initiativet till Textiljakten. Den startar den 11 november och målet är att samla in 30 ton på 3 veckor.

Idag vet de allra flesta att vi ska återvinna och sortera matavfall, papper, plast, metall, burkar, glas och miljöfarligt avfall. Men när det gäller kläder och andra textilier så kastas det alldeles för mycket i soporna, vilket i sin tur motverkar en hållbar utveckling. Det krävs exempelvis 6,5 kilo kemikalier för att tillverka 1 kilo kläder och dessutom går det åt väldigt mycket energi och vatten. Nästan 80 procent av miljöpåverkan sker under tillverkningsfasen, så det finns all anledning att förändra vårt slit-och-släng-beteende.
- Vi vill gärna bidra till ett mer cirkulärt och hållbart samhälle och genom samarbetet kring Textiljakten uppmärksammar vi att det finns stora miljövinster att göra. Det ska bli spännande att följa det här, säger Jenny Göthberg, affärsområdeschef för renhållning vid Uddevalla Energi.

Textiljakt i tre veckor
Under de tre novemberveckorna, med start 11 november, uppmanas nu invånarna i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg att sortera ut och återvinna kläder och andra textilprodukter som inte används. Och istället för att slänga det i soporna så ska det lämnas in för återbruk eller återvinning. Det finns redan insamlingscontainrar för det vid återvinningsstationerna.
- Vi gjorde en liknande insamlingssatsning i Vargön för två år sedan och fick ett oerhört bra gensvar. Man märker också att medvetenheten ökat i Vargön med omnejd efter det. Närheten till Wargön Innovation bidrar säkert också, säger Vänersborgs renhållningschef Lars Jensen.

Innovations- och testcenter
Wargön Innovation i Vänersborgs kommun är en nationell test- och demoanläggning för materialinnovationer. Anläggningen har även uppmärksammats internationellt. Här erbjuds affärs- och teknikutveckling för att utveckla biobaserade och cirkulära material och ett fokusområde är att stötta utvecklingen av tjänster och produkter inom textilbranschen. Inom projektet WargoTex Development utvecklas system och teknologier för en storskalig insamling, sortering och återvinning.

Textilkonsumtionen ökar snabbt och av de cirka 13 kilo textilier som varje svensk i snitt konsumerar varje år hamnar 8 kilo i avfallspåsen.
- Det blir enorma mängder kläder och textilier som istället kan återanvändas eller återvinnas. Det här är något som vi som miljöbolag självklart vill bidra till att förändra, säger Magnus Geverts, chef för avfall och återvinning hos Trollhättan Energi.

Utmaning bland femteklassare och insamling i tätort
Återvinningen kräver en utvecklad process, eftersom dagens kläder och textilier är komplexa och ofta består av blandningar av flera olika fibertyper med olika infärgningssystem och ytbehandlingar.
- Det finns flera utmaningar på vägen till en effektiv sorteringsprocess, säger projektledaren Susanne Eriksson vid Wargön Innovation.

Genomförandet av Textiljakten skiljer sig lite åt mellan de tre orterna. Trollhättan Energi kommer att vända sig till alla femteklassarna i kommunen. Hos Uddevalla Energi blir Textiljakten en del av den redan etablerade Kretsloppskampen, som också vänder sig till årskurs 5. Vänersborgs enhet för Kretslopp & Vatten kommer att åka runt och samla in i stadsdelarna Blåsut/Öxnered och Onsjö lördagen den 30 november, men också ställa ut extra återvinningscontainrar i anslutning till sin återvinningsstation på Holmängen.

Målet är 30 ton på 3 veckor
- Vårt gemensamma mål i de tre kommunerna är att samla in samla in minst 30 ton under tre veckor. Allt som samlas in tar vi hand om här på Wargön Innovation och ser till att det som kan återanvändas hamnar i Second hand-butiker till förmån för välgörande ändamål. Allt annat återvinns på olika sätt, förklarar Susanne Eriksson.

Alla skolklasser och hushåll som deltar i Textiljakten har chansen att vinna ett intressant och upplevelserikt besök på Wargön Innovations test- och demoanläggning.

För mer information om Textiljakten, läs mer på www.wargoninnovation.se/textiljakten eller kontakta:
Susanne Eriksson, Projektledare Wargön Innovation, tel 0705-18 95 28
Magnus Geverts, affärsområdeschef Avfall & Återvinning, Trollhättan Energi, tel 0520-49 75 32
Jenny Göthberg, affärsområdeschef Renhållning, Uddevalla Energi, tel 0522-58 09 56
Lars Jensen, Renhållningschef, Vänersborg, tel 0521-72 12 53

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


WARGÖN INNOVATION AB är ett helägt dotterbolag till Innovatum AB och finansieras av EU, Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Fyrbodals kommunalförbund. Vår målsättning är att möjliggöra produktion av framtidens material som är nödvändiga för att minska samhällets miljö- och klimatpåverkan.

Kontakter

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson

Projektledare Wargön Innovation 070-518 95 28 Wargön Innovation

Innovatum Science Park

Innovatumgruppen arbetar med att utveckla näringsliv och företagande, väcka barns nyfikenhet för naturvetenskap och teknik samt tillvarata regionens kulturella och industriella värden.

Bakom Innovatum står Stiftelsen Innovatum som grundats av Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Saab Automobile AB, Volvo Aero Corporation, Vattenfall AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg.

Innovatum Science Park

Box 902
461 29 Trollhättan
Sverige