Pressmeddelande -

Qnister Whistle – visselblåsarsystemet som möter nya lagkrav

Användarvänlig molntjänst för att ta emot och hantera visselblåsningsärenden. Nu lanserar vi Qnister Whistle – ett visselblåsarsystem med fokus på användarvänlighet, hög teknisk säkerhet och med möjlighet att outsourca bevakning och bedömning.

Qnister Whistle är den kompletta plattformen för en visselblåsarfunktion. En molntjänst med möjlighet till en eller flera grafiskt anpassade landningssidor för att informera och ta emot anonyma och cookiefria rapporter. Dessutom med fortsatt anonym kommunikation och fildelning med visselblåsaren, och en ärendehanterare med stödfunktionalitet för att inkomna rapporter ska hanteras enkelt och enligt lagens alla krav.

I december i år föreslås visselblåsarlagen träda i kraft för företag med fler än 50 anställda. Lagkravet ska stärka skyddet för den som larmar och ställer det kommande året nya krav på organisationers arbete kring frågan.

En naturlig produkt bland Qnisters molntjänster

– Vi har lång erfarenhet av att jobba med verksamhetsnära juridik hos våra kunder, så därför har våra kunders frågor om vad visselblåsningsdirektivet innebär naturligt hamnat hos oss. Med tanke på det, och efter den fina responsen som våra molntjänster runt GDPR fått, kändes utvecklingen av ett komplett visselblåsarsystem som ett naturligt nästa steg i vår produktportfölj, berättar Anna-Lena Isaksson, en av grundarna till Qnisters molntjänster.

Möter högt ställda krav – på svenska servrar

Förutom den tekniska säkerhetsaspekten i Qnister Whistle har fokus också lagts på att erbjuda en lösning med lagring i svenska datacenter och att kompatibiliteten med GDPR finns igenom hela systemet.

– Vår bakgrund som rådgivare och molntjänstleverantör runt GDPR gör att vi värnar extra om frågan och har byggt in funktionalitet som gör det enklare att leva upp även till de krav som GDPR ställer på en visselblåsarfunktion, säger Anna-Lena.

Erbjuder även mottagningsfunktion i systemet

Dessutom finns möjligheter att till en fast kostnad outsourca hela processen med att ta emot, besvara och utreda inkomna ärenden med en outsourcad mottagarfunktion hos juristerna på Insatt – hjärnorna bakom Qnistertjänsterna.

Förutom aspekten att slippa bevakning och bedömning kan det skapa ytterligare förtroende kring hanteringen för den som ska visselblåsa.

– Det ger ytterligare en trygghet för visselblåsaren. Även om systemet har inbyggd funktionalitet så att man som mottagare exempelvis inte kan radera ett ärende som berör en själv, så säkerställer en outsourcad mottagarfunktion en kvalitativ hantering av processen, avslutar Anna-Lena.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • visselblåsning
  • antikorruption
  • dataskydd
  • qnister

Många verksamheter saknar de fördelar det innebär att ha en intern juridikavdelning på plats i organisationen. Insatt AB erbjuder bolagsjurister till företag och entreprenörer där det kanske inte finns utrymme eller önskan att anställa en egen bolagsjurist på heltid men där behovet av riktigt bra verksamhetsnära juridik är detsamma. 

Insatts vision är att förändra och digitalisera den konservativa juristbranschen. Det gör vi med våra molntjänster. Qnister GDPR - en molntjänst som guidar företagaren genom GDPR-förordningen. Qnister Whistle - en molntjänst för att ta emot och hantera visselblåsningsärenden. 

Kontakter

Anna-Lena Isaksson

Presskontakt VD, Jurist Grundare av Insatt och Qnister 0736-20 01 20

Relaterat innehåll