Pressmeddelande -

Bokrelease av boken 'Let go! Forum förlag

I vårt samhälle har vi för lite träning i att hantera och förstå obehagliga känslor. Därför använder vi vår energi till att kontrollera den yttre världen för att slippa hantera vår inre värld och våra inre upplevelser.

I mitt arbete som coach upplever jag ofta att outtryckta känslor, begränsande tankar, outlevda drömmar eller fokus på begränsningar kontrollerar människors liv. Ett behov av att ständigt kontrollera sig själv, varandra, sina känslor, sitt agerande, kroppen och livet tar onödigt mycket energi, hämmar utveckling och minskar livskvalitén.

Emma Pihl har skrivit boken Let go! Bli fri från ditt kontrollbehov (forum förlag) som syftar till att visa dig hur du steg för steg kan lära dig att:

*Kontrollera inifrån och ut istället för utifrån och in. Istället för att lägga kraft och energi på att kontrollera omvärlden och människor runt omkring dig så kontrollerar du ditt inre i form av känslor, tankar, tolkningar och fokus.

*Energiomfördela. Styr din upplevelse och din förmåga att hantera livets händelser istället för att försöka kontrollera dem.

*Kontrollera endast det som du kan kontrollera, endast det du har makt att styra över.

*Bli vän med kontrollen och ge dig själv vad du behöver för att på enklast möjliga sätt känna dig trygg och i kontroll.

* Söka din balans för att uppnå personlig kontrollreglering. Använda verktyg och träning för att både öka, minska och förändra ditt kontrollbehov.

* Göra dig och ditt liv mer levande genom mer närvaro och trygghet, oavsett yttre omständigheter, och fyllt med livsglädje och spontanitet.

Ämnen

 • Evenemang

Kategorier

 • företagande
 • livsstil
 • kontroll
 • självkänsla
 • bokrelease
 • forum förlag
 • kvinna
 • karriär
 • inspiration
 • framgång
 • emma pihl

Inspirera

www.inspirera.nu