Pressmeddelande -

Lösningen på bristen eller överskottet på kontroll!

Att ha kontrollbalans handlar om att hitta sin personliga balans i följande definition av kontroll: Kontroll förbättrar livsomständigheter och ger ordning i sinnet. Kontrollen kan också bli en last genom att man kan bli fånge i en viss typ av ordning. Det är en balansgång mellan att kontroll är något befriande − att ordna sin vardag och ha förståelse av världen utifrån – och att kontrolleras av kontrollen. Ofta är gränsen hårfin och svår att se.

Balans är att kunna ha kontroll över var, vad, när och hur man vill kontrollera eller att  kunna låta bli att kontrollera. Kan du inte välja har du inte kontroll. Kan du inte välja är du rädd för den smärta som skulle kunna uppstå i det okontrollerade. För att övervinna ditt kontrollfängelse behöver du utsätta dig för de okända känslorna av att inte ha kontroll och märka att det faktiskt fungerar. Med den här boken vill jag ge dig inspiration till och träning i att finna din kontrollbalans.

Kontrollens plus och minus

Negativa konsekvenser av överdriven kontroll

-       Omöjligt att leva i nuet. Fokus är alltid någon annanstans, i då, i om, i sedan eller i andra.

-       Andra människor och omvärlden ”bestämmer” över hur du mår. Kontrollförlust ger obehagskänslor.

-       Svårigheter att hantera och kontrollera.

-       Stress över saker som ännu inte finns eller har hänt.

-       Energi går åt till ”fel” saker.

-       Falsk trygghet.

-       Källa till konflikt med andra.

Negativa konsekvenser med för lite kontroll

-       Glömska.

-       Kaos.

-       Inre stress.

-       Oordning.

-       Källa till konflikt med andra.

Kontrollbalans innebär ...

-       Att du kontrollerar det som ligger i din makt att kontrollera.

-       Att du kan välja att kontrollera eller låta bli att kontrollera.

-       Att du kontrollerar dina inre upplevelser, attityder och fokus istället för yttre detaljer, personer, saker, händelser eller fenomen.

-       Mindre stress, enklare att förhålla sig till och lösa problem och ett mer levande liv.

-       Ett liv i mer varande än görande, i mer tillit och i nuet, än i oro, förebyggande och i framtiden.

Ämnen

 • Evenemang

Kategorier

 • balans
 • livsstil
 • kontroll
 • ledarskap
 • kvinna
 • karriär
 • inspiration
 • företagande
 • framgång
 • emma pihl
 • coaching
 • böcker

Inspirera

www.inspirera.nu