Pressmeddelande -

Så gör svenska storföretag för att få fler kvinnor att axla nyckelpositioner.

Under ett års tid har 16 kvinnliga talanger från Telge, Öhrlings PWC, Fryshuset, TörngrenMagnell, Billerud, Doberman, Nova 100, Handelsbanken, Eniro, PrimePR och Birdstep genomgått ett utvecklingsprogram där de fått verktyg för självkännedom, personligt ledarskap, kompetensutveckling och nycklar för ledarskap. Utifrån programmets innehåll har de kvinnliga talangerna regelbundet tagit rollen av att vara en intern managementkonsult och sammanställt innehållet i ett åtgärdsförslag för vad den egna organisationen ska utveckla, förändra, förädla och göra för att få fler kvinnor i ledande positioner. Resultatet av deras iakttagelser är en worskhop den 19:e maj där talanger tillsammans med delar av respektive ledningsgrupp gemensamt arbetar fram ett företagsspecifikt åtgärdsprogram.

- Vi vet att de bästa managmentkonsulterna är de som kan organisationen, tillhör målgruppen själva och ändå inte hunnit bli förblindade av de rådande strukturerna utan fortfarande kan se förändringspotentialen i företaget. Därav bidrar vi till företagens utveckling genom att unga talanger hjälper sin ledning. Helt enkelt rubbar vi maktstrukturen och vänder på kakan, säger Sofia Falk, VD och grundare Wiminvest.

 

Tidigare år har deltagande företag åtagit sig att implementera konkreta förändringar såsom att tillsätta en ’young advisory board’ som rådgivande till ledningen, belyst alternativa karriärvägar, feedbackträning för ledare, mentorprogram internt och externt samt direkta belöningar.

”Målet är att sluta prata jämställdhet, kvinna/man, vi är alla individer som är lika intellektuellt begåvade och med liknande förutsättningar. Att ha hälften av båda könen på viktiga positioner ska vara lika naturligt som att andas. För att nå dit måste vi öka urvalet av möjliga chefer, ledningspersoner och styrelseledamöter. Det är inget som görs i en handvändning och det är därför Eniro genom Wiminvest väljer att satsa på kvinnor tidigt i karriären” , säger Jesper Kärrbrink, VD Eniro som är en av kunderna Wiminvest arbetar med.

 

Hela listan med de förändringsåtgärder svenska företag kan och bör göra kommer att visas som pressrelease 21 maj. För ytterligare information samt intervjuer med talanger eller uppdragsgivare i programmet vänligen kontakta Emma Pihl på Wiminvest;
Email: emma@wiminvest.se // Tel: 070-471 20 63

Besök också gärna www.wiminvest.se för ytterligare information.

Ämnen

 • Arbetsliv

Kategorier

 • talanger
 • karriär
 • framgång
 • företagande
 • ledarskap
 • kvinna
 • ledande företag
 • wiminvest
 • jämställdhet
 • kvinnliga chefer

Wiminvest hjälper företag och organisationer att öka i konkurrenskraft genom att göra dem bättre på att behålla unga kvinnliga talanger mellan 25-35 år. Vi gör det genom program som parallellt utvecklar nästa generations kvinnliga ledare, deras chefer och organisationsledningar.

För mer info www.wiminvest.se