Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2008

 

Insplanet möter konjunkturavmattningen med tillförsikt

Tredje kvartalet

> Intäkterna uppgick till 14,2 (15,8) MSEK.
> Rörelseresultatet uppgick till 4,3 (4,2) MSEK.
> Resultat efter skatt uppgick till 3,3 (3,1) MSEK.
> Resultat per aktie 0,29 (0,27) SEK.
> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,0 (3,2) MSEK.
> Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid
kvartalets utgång till 479 MSEK.
> Nytecknad premievolym uppgick till 55 (74) MSEK.
> Antalet Internetförfrågningar uppgick till 69 400 (67 400) stycken.
> Etablering av nytt försäljningskontor i Uppsala.

Januari till september

> Intäkterna uppgick till 41,5 (47,4) MSEK.
> Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (11,0) MSEK.
> Resultat efter skatt uppgick till 7,5 (8,2) MSEK.
> Resultat per aktie 0,65 (0,71) SEK.
> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,0 (3,7) MSEK.
> Nytecknad premievolym uppgick till 183 (236) MSEK.
> Antalet Internetförfrågningar uppgick till 237 500 (200 100) stycken.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 04
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-510 000 36
0708-30 71 81
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84 000 försäkringar med en premievolym på 302 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Fler än 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01
100 41 Stockholm

 

Ämnen

  • Marknad, börs

Regioner

  • Stockholm

Insplanet - vi sänker tråkutgifterna
Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till konsumenter. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster för privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ) orgnr 556567-6227 
Grevgatan 34, Box 26 000, 100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000, Fax: 08-51 000 001

Kontakter

Erik Lif

Presskontakt Informationschef Press, extern kommunikation 08-510 000 62