Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2010

Nytecknad premievolym fortsätter att öka

Första kvartalet

 • Intäkterna ökade med 11 procent till 20,2 (18,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade med 15 procent till 4,1 (4,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,0 (3,7) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,26 (0,32) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 (4,8) MSEK.
 • Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid
 • kvartalets utgång till 427 MSEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 14 procent och uppgick till 75 (66) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 162 600 (154 500) stycken.
 • Lansering av låneförmedling för privatlån.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

Den fullständiga rapporten finns att ladda ner på www.insplanet.se

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan, VD, Insplanet
0708-350224
daniel.soussan@insplanet.se

Henrik Ingvarsson, Ekonomichef, vVD Insplanet
0708-307181
henrik.ingvarsson@insplanet.se

 

Ämnen

 • Hel-, delårsrapporter

Kategorier

 • delårsrapport
 • insplanet

Om Insplanet

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver försäkringsförmedlingen driver bolaget en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom försäkring och andra privatekonomiska områden. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227

Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00

Box 26 000 Fax: 08-510 000 01

100 41 Stockholm

www.insplanet.se

Kontakter

Erik Lif

Presskontakt Informationschef Press, extern kommunikation 08-510 000 62