Pressmeddelande -

INSPLANET AB TILL NYA MARKNADEN - ERBJUDANDET KRAFTIGT ÖVERTECKNAT

Genom erbjudandet har Insplanet fått över 3 000 nya aktieägare Handeln med Insplanet-aktien inleds på Nya Marknaden den 7 juni 2006 Detta pressmeddelande får ej publiceras i eller distribueras till USA, Kanada, Australien eller Japan ”Intresset för Insplanet-aktien har varit väldigt stort. Naturligtvis påverkades vi av det stora kursfallet som pågick under teckningsperioden, men erbjudandet blev övertecknat och det är vi givetvis stolta och glada över”, säger Daniel Soussan, VD för Insplanet. ”Vi får en bra aktieägarstruktur med både institutioner och privatpersoner” Erbjudandet omfattade totalt 3 000 000 aktier, varav 1 100 000 aktier nyemitterats. Försäljningspriset uppgick till 16 kronor per aktie. Totalt tillförs bolaget ca 18 miljoner kronor före emissionskostnad. Insplanet-aktien ansluts till Nya Marknaden den 7 juni 2006 under kortnamnet ”IPL”. ”Anslutningen till Nya Marknaden och det kapital som tillförs genom nyemissionen kommer att underlätta vår fortsatta expansion och tillväxt. Nu kan vi fortsätta arbetet med att sänka försäkringskostnaderna för våra kunder”, säger Daniel Soussan. Bankaktiebolaget Avanza Corporate Finance har agerat som Insplanets finansiella rådgivare i samband med erbjudandet. För ytterligare information kontakta: Daniel Soussan, VD Insplanet Tel: +46 (0)8-510 000 04 eller (0)708-35 02 24 Rickard Haraldsson, Bankaktiebolaget Avanza, Corporate Finance Tel: +46 (0)708-618 023 Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2005 tecknade Insplanet 47 000 försäkringar med en premievolym på 175 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Sedan starten 1999 har Insplanet redan hunnit hjälpa 400 000 kunder. Läs mer på www.insplanet.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Insplanet - vi sänker tråkutgifterna
Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till konsumenter. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster för privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ) orgnr 556567-6227 
Grevgatan 34, Box 26 000, 100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000, Fax: 08-51 000 001

Kontakter

Erik Lif

Presskontakt Informationschef Press, extern kommunikation 08-510 000 62