Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 8 maj

Vid årsstämma i Insplanet AB (publ) den 8 maj fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2007. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att utdelning om 0,45 SEK per aktie utgår till aktieägarna för år 2007, 13 maj beslutades som avstämningsdag för utdelning. Beslutades att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Göran Lindén, Göran Stern, Nicklas Storåkers, Richard Båge, Peter Ahldin och Daniel Soussan. Beslutades om att arvode till styrelsen skall utgå med 135 000 kronor (160 000) att fördelas med 35 000 kronor till styrelsens ordförande, 25 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning. För ytterligare information, kontakta: Daniel Soussan VD Insplanet AB (publ) 08-510 000 04 daniel.soussan@insplanet.com Henrik Ingvarsson Ekonomichef, Vice VD Insplanet AB (publ) 08-510 000 36 henrik.ingvarsson@insplanet.com Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84 000 försäkringar med en premievolym på 302 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Fler än 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser. Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227 Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00 Box 26 000 Fax: 08-510 000 01 100 41 Stockholm

Ämnen

  • Finans

Regioner

  • Stockholm

Insplanet - vi sänker tråkutgifterna
Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till konsumenter. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster för privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ) orgnr 556567-6227 
Grevgatan 34, Box 26 000, 100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000, Fax: 08-51 000 001

Kontakter

Erik Lif

Presskontakt Informationschef Press, extern kommunikation 08-510 000 62